Xerox återvinning av förbrukningsprodukterXerox Green World Alliance
Xerox återvinning av förbrukningsprodukter
Tack för ditt intresse av att återvinna dina förbrukade Xerox-produkter. Detta återvinningsprogram är lätt att delta i - det är bara att klicka på länken nedan och följa anvisningarna.

Endast förbrukningsprodukter från Xerox ingår i detta återvinningsprogram. Xerox Corporation förbehåller sig rätten av returnera material som inte ingår i programmet på kundens bekostnad.

Återvinning av förbrukningsprodukter finns att tillgå för kontorsmateriel (skrivare, multifunktionsenhet, personlig kopiator, fax).