Xerox' resirkuleringsprogram for forbruksartiklerXerox Green World Alliance

Xerox' resirkuleringsprogram for forbruksartikler

Takk for at du ønsker å resirkulere de brukte forbruksartiklene fra Xerox. Dette resirkuleringsprogrammet er enkelt å bruke — du klikker bare på lenken nedenfor og følger instruksjonene.

Det er bare originale forbruksartikler fra Xerox som omfattes av dette resirkuleringsprogrammet. Xerox Corporation forbeholder seg retten til å sende tilbake ikke godkjente enheter til avsenderen på dennes bekostning.

Resirkulering av forbruksartikler gjelder for kontorprodukter (skrivere, multifunksjonsmaskiner, personlige kopimaskiner, faksmaskiner).