Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αναλωσίμων της XEROXXerox Green World Alliance

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αναλωσίμων της XEROX

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων αναλωσίμων XEROX. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι εύκολο στη χρήση του — απλά πατήστε το σύνδεσμο παρακάτω και ακολουθείστε τις οδηγίες.

Μόνο γνήσια αναλώσιμα XEROX είναι αποδεκτά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Η XEROX διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει μη αποδεκτές αποστολές αναλωσίμων με έξοδα του αποστολέα.

Η ανακύκλωση αναλωσίμων είναι διαθέσιμη μόνα για τα προϊόντα κατηγορίας εξοπλισμού γραφείου (Office equipment — εκτυπωτές, πολυλειτουργικά, προσωπικά φωτοαντιγραφικά, FAX).