Xerox Online Privacy Policy

Adatvédelem


Adatvédelem
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelésre vonatkozós hozzájárulás megadása minden esetben teljesen önkéntes. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) tartalmazza. Az adatkezelo által elvégzett adatkezelés minden tekintetben megfelel a törvény eloírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03458-000.1

Az Érdeklodok elfogadják, hogy adataikat a Xerox Magyarország Kft. marketing-kapcsolattartás (a Xerox termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek és hírleveleinek továbbítása, egyéb direkt marketing tevékenység) céljából kezelje és felhasználja, amíg a szolgáltatást le nem mondják, vagy az adatok törlését nem kezdeményezik. A Xerox Magyarország Kft. kizárólag olyan adatot kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfeleloen adatkezelo a következo adatokat kezelheti Önre nézve: név, cégnév, telefonszám, e-mail cím, székhely címe.

A regisztrációval az Érdeklodo egyértelmuen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a Xerox Magyarország Kft. kezelje. Az Érdeklodo hozzájárul, hogy az adatkezelo az Érdeklodo által megadott személyes adatokat az érdeklodés kezelésének céljából (kapcsolatfelvétel, termékinformáció eljuttatása, stb.) tárolja, kezelje. A fentieken túlmenoen Érdekodo az urlap kitöltésével, vagyis a regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Xerox Magyarország Kft. tájékoztassa ot termékeivel kapcsolatban elektronikus levelezésben, vagy azzal egyenértéku egyéni kommunikációs eszköz útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezéseinek megfeleloen. Érdeklodo megadott adatait a Xerox Magyarország Kft.– az Érdeklodo esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezelésérol szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövoben felhasználhatja. Érdeklodo adatai egy kifejezetten erre a célra fenntartott nyilvántartásban kerülnek rögzítésre, mely adatok további kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleloen történik. Az Érdeklodo a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy feltüntetett személyes adatait kifejezetten az erre a célra fenntartott nyilvántartásban a Xerox Magyarország Kft. rögzítse és kezelje, azokat feldolgozza, és egyes adatokat külföldi szerverre továbbítson. A külföldre továbbítás során a Xerox Magyarország Kft. gondoskodik az adatok megfelelo szintu elektronikai védelmérol. Az urlap kitöltése megtétele jelen tájékoztatás birtokában és önkéntesen történik.

Amennyiben a jövore nézve az Érdeklodo meg kívánja tiltani adatai kezelését, azt az info@xerox.hu e-mail címre, vagy a 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. Postacímre küldött levéllel bármikor, korlátozás nélkül megteheti. Az Érdeklodo ugyanezen elérhetoségeken kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól, és kérheti azok helyesbítését is. A Xerox Magyarország Kft. a megkereséseknek 15 napon belül köteles eleget tenni.

Az Érdeklodo által átadott személyes adatok csak a fentiekben meghatározott célból kerülnek felhasználásra. A megadott személyes adatok kizárólag statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan kerülhetnek nyilvánosságra.Az Adatkezelo az Ön személyes adatait kizárólag számítástechnikai eszközökkel végrehajtott automatizált adatfeldoglozással – vagyis automatizált egyedi döntéssel – értékelheti. A Xerox Magyarország Kft. az általa tárolt személyes adatokat a tole elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.