Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i informacje na temat zgodności

Karty charakterystyki zawierają informacje na temat bezpiecznego stosowania, przechowywania i utylizacji materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów marki Xerox. Karty charakterystyki produktu opisują mechaniczne, elektryczne i środowiskowe uwarunkowania istotne przy korzystaniu z naszych urządzeń. Certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzają zgodność z obowiązującymi przepisami i dobrowolnymi standardami branżowymi, jak europejska dyrektywa o oznaczeniach CE.

Aby znaleźć kartę charakterystyki, wybierz rodzinę produktów i produkt poniżej. Lub wprowadź kryteria wyszukiwania, takie jak numery dokumentów, numeru części eksploatacyjnych lub słowa kluczowe opisujące produkt i kliknij „wyszukaj ". Otrzymasz liniki do plików PDF na stronie wyników wyszukiwania.

Uwaga!
  • Z dniem 1 czerwca 2015 wszystkie dokumenty dotyczące aktywnych produktów zostały zaktualizowane zgodnie z wymogami norm OSHA HazCom 2012, WHMIS 2015, GHS i rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi poprawkami.
  • W przypadau produktów wycofanych z oferty i nieobjętych wsparciem nie udostępnia się standardowo zaktualizowanych wersji dokumentów.

Klienci, którzy kupili dowolny z wymienionych nizej wkladów Xerox dla urzadzen Brother przed dniem 1 sierpnia 2017, moga otrzymac zaktualizowana karte charakterystyki pod adresem EHS-Europe@xerox.com. Aby zapewnic mozliwosc sprawniejszej obslugi zgloszenia, prosimy o podanie numeru zamówienia Xerox, modelu urzadzenia Brother oraz przyblizonej daty zakupu.

Kanada: 006R01424CA
Europa: 003R99700, 003R99701, 003R99702, 003R99703, 003R99704, 003R99725, 003R99726, 003R99727, 003R99728, 003R99779, 003R99781, 006R03036, 006R03157,106R02319,106R02320,106R02634
Ameryka Północna: 006R01415, 106R02322, 106R02323, 006R03490, 006R03491, 006R03492

Wskazówki dot. wyszukiwania:

  • Karty charakterystyki są w formacie PDF. W celu wyświetlenia plików PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader na komputerze. Program Adobe Acrobat Reader można pobrać bezpłatnie na tej stronie: pobierz Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com/.
  • 9-cyfrowe numery ponownego zamówienia materiału mogą wymagać usunięcia zbędnych 0 przed wyszukiwaniem (np. 006R00123 powinno zostać wprowadzone jako 6R123; należy usunąć 0 przed pierwszą cyfrą i po literze „R ").
  • Pozycja może być traktowana jako „Artykuł” i nie wymaga karty charakterystyki produktu. Kategorie podlegające pod „Artykuł” obejmują: niektóre wkłady i fotoreceptory, zszywacze, taśmę do maszyn do pisania, taśmę do korekty do maszyn do pisania, taśmę klejącą, produkty papierowe, zużyte wkłady z tonerem, rolki transferowe i wkłady do drukarek bębnowych.

1. Wybierz rodzinę produktów:2. Wybierz produkt: Wyszukiwanie dokumentów (DOC-1234), materiałów eksploatacyjnych (5R56, 675K7550) lub słów kluczowych