הקם חנות הדפסה ירוקה

האופן שבו אנו מסייעים לכם לאפשר הדפסה ירוקה הוא מבחן אמיתי למחויבות שלנו לקיימות. אם תוכל להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלך, להשתתף ביותר מכרזים ולזכות ביותר עסקים על בסיס קיימות המפעל שלך, כולם מרוויחים.
עד כמה חנות ההדפסה שלך ירוקה? (PDF)
פוסטר: 10 עצות לחנות הדפסה ירוקה (PDF)

עשרה שלבים לחנות הדפסה ירוקה
 • הבן את ההשפעות שלך על הסביבה וקבע מטרות להפחית אותן. יישם מערכת לניהול סביבתי, השתמש במוצרים עם פליטה מופחתת והשתמש בטונרים לא רעילים ודיו מבוסס על ירקות.
  עובדות אודות הטונר של Xerox (PDF)

 • אמץ הדפסה על פי דרישה. צור מסמכים רק כאשר אתה זקוק להם כדי לחסוך במקום ובמשאבים באחסון והפחת את כמות הפסולת של חומרים שאינם בשימוש בעד 30%.


 • אמץ טכנולוגיות חדשניות של זרימת עבודה. השתמש בתוכנת Xerox FreeFlow™ כדי להפוך תהליכים ידניים לאוטומטיים, נהל את כל ההדפסה בחנות וקבל משימות והזמנות דרך האינטרנט.
  פתרונות זרימת עבודה דיגיטלית Xerox FreeFlow

 • נצל כל גיליון עד הסוף. הדפס כמה תמונות שניתן על גיליון נייר, הדפס הדפסה וצילומים דו-צדדיים במשרד שלך והשתמש בסריקה לדוא"ל במקום בשליחת פקס.


 • השתמש בהגהה רכה. העבר ללקוחות שלך הגהות רכות בדואר אלקטרוני או באינטרנט כדי להפחית שימוש בנייר, לחסוך בעלויות טלפון, שליחים ודואר, להפחית את ההשפעה על הסביבה של משלוח נייר דרך האוויר או הקרקע, וקצר זמנים.


 • דע מהיכן מגיע הנייר שלך ומחזר את הנייר שבו אתה משתמש. השתמש בנייר מועדף מבחינה סביבתית כמו ניירות בעלי אישור FSC, נייר ממוחזר, או Xerox High Yield Business Paper שבייצורו משתמשים במחצית מכמות העצים ביחס לנייר רגיל. התקן פחים ברחבי החנות שלך כדי לאסוף נייר והדפסות למחזור או לשימוש מחדש.

 • הפחת את השימוש באנרגיה. השתדרג לציוד יעיל יותר, כבה ציוד כאשר אינו בשימוש והחלף מוצרים משרדיים עצמאיים במכשירים משולבים שמשתמשים במחצית מהאנרגיה.
  ציוד תעשייתי של Xerox
  מדפסות משרדיות משולבות של Xerox

 • השתמש בנהלים טובים למניעת וניהול פסולת. מחזר מחסניות ובקבוקי טונר, הפחת את השימוש בפסולת מסוכנת ובחר אריזות הניתנות לשימוש חוזר או למחזור לפי הצורך.
  מחזר חומרים מתכלים של Xerox

 • חפש ציוד המתוכנן לייצור מחדש או למחזור ההתקנים של Xerox מתוכננים עם מחשבה למחזור ולשימוש חוזר.
  תכנון מוצרים לשימוש חוזר

 • ודא שאתה עובד עם ספקים המגלים אחריות לאיכות הסביבה. שאל את הספקים שלך מה הם עושים כדי להפחית את ההשפעה שלהם על הסביבה.