Създаване на зелена печатница

Истинското изпитание за нашия ангажимент към устойчивостта е да намерим начин, по който да ви помогнем да направите зеления печат възможен. Ако можете да намалите своя въглероден отпечатък, да участвате в повече обществени поръчки и да привличате повече клиенти благодарение на устойчивостта на вашите съоръжения, всички печелят.
Колко зелена е вашата печатница? (PDF)
Постер: 10 полезни съвета за зелена печатница (PDF)

Десет стъпки за създаването на зелена печатница
 1. Бъдете наясно какво въздействие оказвате върху околната среда и си поставяйте цели за неговото намаляване. Въведете система за управление на околната среда, използвайте продукти с ниски емисии и нетоксични тонери и растителни мастила.
  Факти за тонерите Xerox (PDF)

 2. Открийте печата по заявка. Създавайте документи само при необходимост, за да спестите складово пространство и ресурси и да намалите отпадъците от остарели материали с цели 30%.


 3. Интегрирайте най-новите технологии за работни потоци. Използвайте софтуера Xerox FreeFlow™, за да автоматизирате ръчните процеси, да управлявате всичко, което се отпечатва в печатницата, и да получавате задания и поръчки по интернет.
  Цифрови решения за работни потоци Xerox FreeFlow

 4. Извлечете максимума от всеки лист. Отпечатвайте максимален брой изображения върху един лист хартия, във офиса правете двустранни разпечатки и копия и използвайте сканиране към имейл вместо факс.


 5. Използвайте на задания Изпращайте софтуерен преглед на заданията на вашите клиенти по електронна поща или интернет, за да намалите употребата на хартия, да спестите телефонни, куриерски и пощенски разходи, да намалите въздействието върху околната среда от въздушния и наземен транспорт на документи на хартиен носител и да позволите по-бърза обратна връзка.


 6. Бъдете наясно откъде идва вашата хартия и я рециклирайте. Търсете по-екологични видове хартия, като например такава сертифицирана от Съвета за стопанисване на горите (FSC), рециклирана хартия или хартия Xerox High Yield Business Paper, за която се използва два пъти по-малко дървен материал в сравнение със стандартната хартия. Поставете контейнери на различни места във вашата печатница, за да събирате хартия и неизползвани разпечатки за рециклиране или повторна употреба.

 7. Намалете потреблението на енергия. Надстройте до по-ефикасно оборудване, изключвайте оборудването, когато не го използвате и заменете множеството отделни офис продукти с едно МФУ, което използва до два пъти по-малко енергия.
  Производствено оборудване Xerox
  Мултифункционални офис устройства Xerox

 8. Използвайте добри практики за намаляване и управление на отпадъците. Рециклирайте тонер касетите и контейнерите, намалете използването на опасни отпадъци и изберете рециклирани опаковки или опаковки за многократна употреба, според случая.
  Рециклиране на консумативи Xerox

 9. Търсете оборудване, предназначено за преработка или рециклиране. Устройствата Xerox са проектирани с идеята за рециклиране и повторна употреба.
  Проектиране на продукти за повторна употреба

 10. Уверете се, че работите с екологично отговорни доставчици. Попитайте вашите доставчици какво правят за намаляване на тяхното въздействие върху околната среда.