Bevara den biologiska mångfalden och världens skogar

Som en av världens största distributörer av papper till digital utskrift ser vi det som vår plikt att arbeta för en ansvarsfull användning av papper och ett miljömässigt hållbart papperskretslopp. För att försäkra oss om att våra värdefulla naturresurser används på ett ansvarsfullt sätt ställer vi höga miljökrav på våra pappersleverantörer, erbjuder miljövänligt papper och främjar hållbara skogsbruksmetoder genom vårt samarbete med The Nature Conservancy.

Val av papperstillverkare
 • Företag som förser Xerox med papper för återförsäljning måste uppfylla stränga krav som omfattar alla aspekter av papperstillverkning, från skogsförvaltning till tillverkning av slutprodukter.
 • Leverantörerna måste tillhandahålla detaljerad dokumentation som visar att de uppfyller Xerox policy för val av och krav på pappersleverantörer.
Effektiv pappersanvändning
 • Xerox utrustning och programvara har funktioner som ger kunderna möjlighet att använda pappret effektivt, med bland annat tillförlitlig dubbelsidig utskrift.
 • I mitten av 2010 införlivade Xerox funktionen ”Earth Smart” i sin globala skrivardrivrutin. Med ”Earth Smart” sammanförs flera resursbesparande inställningar med ett enda knapptryck, till exempel dubbelsidig utskrift, flera sidor per ark, provutskrift och läge som sparar färgpulver. På så sätt blir det enklare för kunderna att skriva ut miljövänligt.
 • Med Xerox utskriftstjänster för företag får kunderna tillgång till sofistikerade verktyg för utskriftshantering och rapportering, till exempel Xerox Print Agent, som tillhandahåller ytterligare metoder för att främja och spåra miljövänlig utskrift.
 • Programvara som DocuShare, SMARTsend och FreeFlow Digital Workflow Collection hjälper Xerox kunder att minska pappersförbrukningen genom att förenkla funktioner som elektronisk datahantering, läs av till e-post, print-on-demand och distribute-then-print.
  Företagsprogramvara
  Produktionsprogramvara
Returpapper
 • Vi erbjuder en rad olika sorters returpapper med varierande innehåll av återvunnet material, bland annat papper som består av 100 procent återvunnet pappersavfall.
 • Återvunna produkter måste uppfylla samma strikta prestandaspecifikationer som nytillverkade produkter, och utformas för att fungera optimalt med Xerox utrustning.
FSC- och PEFC-certifierat papper
 • Xerox har godkänts av FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody, vilket innebär att vi har rätt att sälja FSC- och PEFC-märkta pappersprodukter till våra kunder.
 • FSC- och PEFC-märkningarna visar att produkterna uppfyller strikta normer för miljöanpassat skogsbruk och en hållbar CoC-hantering (Chain of Custody), från skogsbruk till slutlig distribution.
Avsvärtning
 • En viktig aspekt av vår produktutveckling är att se till att utskrifter som produceras med Xerox utrustning och material kan hanteras ansvarsfullt i slutet av deras livscykel. När så är lämpligt används oberoende tester för att bekräfta att utskrifterna inte utgör något unikt problem i återvinningsflödet.
 • Medan avsvärtning av xerografiska utskrifter är känt sedan länge uppkom en viktig milstolpe för en ny teknik år 2010 då den nya Xerox Production Inkjet-skrivaren fick betyget ”Bra avsvärtning” av INGEDE, den internationella föreningen för avsvärtningsbranschen.
Samarbete med The Nature Conservancy
 • Sedan ett år tillbaka skänker Xerox årligen en miljon dollar under tre år till The Nature Conservancy.
 • Samarbetet gäller skogsbruk i Brasilien, Kanada, Indonesien och USA och främjar goda arbetsmetoder som gör det möjligt för miljöforskare, skogsförvaltare och pappersleverantörer att arbeta för ett hållbart skogsbruk.