Papierinkoop en eisen aan leveranciers

In overeenstemming met onze betrokkenheid bij behoud van biodiversiteit en wereldbossen heeft Xerox in 2003 gezondheids- en veiligheidseisen opgesteld voor bedrijven die papier leveren aan Xerox voor wederverkoop. Als een van de grootste merken van losbladig papier ter wereld zijn we ons bewust van onze verplichting om verantwoordelijk bosbeheer te garanderen. Het promoten van duurzaam bosbeheer onder onze papierleveranciers vormt een belangrijk onderdeel van Xerox's betrokkenheid bij milieubescherming.

Het standpunt van Xerox over papierinkoop
In 2000 heeft Xerox het volgende standpunt over papierbronnen ingenomen: Xerox koopt papier van bedrijven die zich richten op correcte praktijken op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EH&S) en duurzaam bosbeheer voor hun eigen activiteiten en die van hun leveranciers. Het is onze bedoeling om de gezondheid en integriteit van ecosystemen in bossen te beschermen, de biodiversiteit en bodem- en waterbronnen te behouden, bossen met een belangrijke ecologische of culturele waarde te beschermen en een duurzaam rendement te garanderen. Bedrijven moet zich verplichten om te voldoen aan alle relevante voorschriften op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid in de landen waar ze werkzaam zijn.
Eisen aan leveranciers
Ter ondersteuning van ons standpunt over papierinkoop heeft Xerox een aantal eisen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid opgesteld voor bedrijven die papier leveren aan Xerox voor wederverkoop. Deze eisen omvatten alle aspecten van papierproductie, variërend van bosbeheer tot de productie van eindproducten, en zullen worden geïmplementeerd in onze bestaande processen voor het beoordelen van papierleveranciers. Alle papierleveranciers van Xerox wereldwijd moeten aan deze eisen voldoen om zaken te kunnen doen met Xerox en moeten jaarlijks gedetailleerde documentatie kunnen overleggen om dit aan te tonen.

De voornaamste voorwaarden van dit eisenpakket zijn:
  • Betrokkenheid bij de naleving van alle relevante eisen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, zoals gedragscodes voor bosbouw en wetgeving voor legale houtoogst.
  • Een effectief milieubeheersysteem en doelstellingen voor de constante verbetering van milieuprestaties om minimaal te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
  • Onafhankelijke certificering door derden van bossen die de leverancier in bezit of in beheer heeft, conform een door Xerox geaccepteerde norm voor duurzaam bosbeheer.*

Een inkoopproces dat:
  • garandeert dat geen illegale houtoogst wordt gebruikt voor Xerox papier.
  • garandeert dat geen hout uit bossen met een belangrijke ecologische of culturele waarde wordt gebruikt, tenzij hiervoor een keurmerk is afgegeven, conform een door Xerox geaccepteerde norm voor duurzaam bosbeheer.
  • alle leveranciers van hout stimuleert om duurzaam bosbeheer te implementeren.
  • strenge eisen stelt aan het gebruik van gevaarlijke materialen inclusief het gebruik van chloor tijdens het verwerken van Xerox papier verbiedt.

Wij zijn ons ervan bewust dat een van de voornaamste uitdagingen voor onze papierleveranciers om te voldoen aan de eisen van Xerox is om te kunnen aantonen dat ze bossen met een belangrijke ecologische en culturele waarde beschermen. Xerox steunt de inspanningen van diverse betrokken partijen om te bepalen welke bossen bescherming nodig hebben en om informatiebronnen en -tools te ontwikkelen waarmee leveranciers dit soort bossen in hun eigen bosgebieden kunnen onderscheiden en bij de aankoop van hout van derden. Xerox verwacht dat papierleveranciers deze middelen volledig zullen benutten als onderdeel van hun inspanningen op het gebied van duurzaam bosbeheer.

*Volgens Xerox zijn er een aantal normen voor duurzaam bosbeheer waarvan de bepalingen op basis van prestaties voor het beschermen van de gezondheid van het ecosysteem in bossen, het behoud van biodiversiteit, de bescherming van bodem- en waterbronnen, de bescherming van bossen met een belangrijke ecologische of culturele waarde en de garantie van duurzaam rendement overeenkomen met de eisen die Xerox stelt. Onze leveranciers kunnen kiezen voor certificering volgens de Forest Stewardship Council norm of andere normen (zoals de normen van de Canadian Standards Association en Pan-European Forest Certification Council) die bovengenoemde bepalingen bevatten.