Ochrona bioróżnorodności i światowych zasobów leśnych

Jako jeden z największych światowych dystrybutorów papieru do druku cyfrowego wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie odpowiedzialnego użytkowania papieru i zrównoważonego cyklu wykorzystania papieru. Aby zapewnić odpowiedzialne użytkowanie cennych zasobów naturalnych, wymagamy od dostawców stosowania surowych norm dotyczących ochrony środowiska, oferujemy przyjazny dla środowiska papier i wspieramy praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez nasze partnerstwo z organizacją The Nature Conservancy.

Zaopatrzenie w papier
 • Firmy, które dostarczają papier do Xerox w celu odsprzedaży muszą spełniać rygorystyczne wymogi, które obejmują wszystkie aspekty produkcji papieru, począwszy od gospodarki leśnej skończywszy na produkcji gotowych wyrobów.
 • Dostawcy papieru do koncernu Xerox muszą przedstawiać szczegółową dokumentację potwierdzającą zgodność z polityką koncernu Xerox dotyczącą zaopatrzenia w papier i dostawców.
Efektywne użytkowanie papieru
 • Wyposażenie i oprogramowanie Xerox zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na wydajne wykorzystanie papieru przez klientów wliczając w to niezawodne drukowanie dwustronne (dupleks).
 • W połowie 2010 roku, Xerox zaadoptował w swoim sterowniku global print driver funkcję „earth smart”. Ta funkcja pozwala na wprowadzenie za pomocą jednego kliknięcia przycisku kilku ustawień oszczędzających zasoby, takich jak druk dwustronny, wiele stron na jednym arkuszu, strona testowa oraz tryby oszczędzania toneru, ułatwiając tym samym klientom podejmowanie odpowiedzialnych wyborów dotyczących drukowania.
 • Użytkownicy usług druku korporacyjnego Xerox mają dostęp do zaawansowanych narzędzi zarządzania drukiem oraz tworzenia sprawozdań, takich jak Xerox Print Agent, które dostarcza dodatkowe metody wsparcia i lokalizacji odpowiadających za wydruk działań.
 • Oprogramowanie takie jak DocuShare, SMARTsend oraz FreeFlow Digital Workflow Collection pomaga klientom Xerox w redukcji zużycia papieru ułatwiając elektroniczne zarządzanie danymi, skanowanie dokumentu do programu pocztowego (scan to e-mail), drukowanie na żądanie oraz obieg zadań dystrybucji i drukowania.
  Rozwiązania biurowe
  Rozwiązania komercyjne
Oferta papieru makulaturowego
 • Oferujemy szereg rodzajów papierów makulaturowych zawierających różne poziomy odpadów, w tym papier zawierający 100% odpadów pokonsumpcyjnych.
 • Produkty po recyklingu muszą spełniać te same surowe specyfikacje co produkty pierwotne i muszą zapewniać uzyskanie optymalnej wydajności pracy z urządzeniami Xerox.
Papiery z certyfikatem FSC i PEFC
 • Xerox otrzymał certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dotyczące łańcucha produkcji, co pozwala nam oferować papiery z certyfikatem FSC i PEFC klientom.
 • Papiery z certyfikatem FSC i PEFC umożliwiają klientom rozpoznanie produktów, które spełniają surowe normy dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i łańcucha produkcji, od zarządzania lasem po końcową dystrybucję.
Odbarwianie
 • Ważnym aspektem w procesie opracowywania produktu jest uzyskanie pewności, że wydruki oraz materiały produkowane przez urządzenia Xerox będą odpowiedzialnie zarządzane na końcu ich przydatności do użycia. Wtedy, gdy jest to stosowne, przeprowadza się niezależne badania potwierdzające, że te wydruki nie stanowią wyjątkowych wyzwań dla procesu recyklingu.
 • Chociaż odbarwianie wydruków kserograficznych zostało już dawno potwierdzone, kluczowy kamień milowy dla nowej technologii pojawił się w 2010 roku z chwilą zakwalifikowania się nowego atramentowego systemu produkcyjnego Xerox do sprzętu o „dobrych właściwościach odbarwiania” według INGEDE, międzynarodowego stowarzyszenia branży odbarwiania.
Partnerstwo z Nature Conservancy
 • Trwa drugi rok trzyletniej współpracy koncernu Xerox z organizacją The Nature Conservancy, która otrzyma od koncernu 1 mln dolarów.
 • Partnerstwo dotyczy zarządzania lasami w Brazylii, Kanadzie, Indonezji i USA oraz promuje najlepsze praktyki umożliwiające ekologom, osobom odpowiedzialnym za lasy i dostawcom papieru pracę nad zapewnieniem bardziej zrównoważonego zarządzania lasami.