Ochrona czystego powietrza i wody

Aby przyczynić się do ochrony środowiska, Xerox metodą długoterminową eliminuje wykorzystanie trwałych, bioakumulacyjnych i toksycznych materiałów z procesu dostaw. Stosujemy surowe normy wewnętrzne dotyczące czystej produkcji. Opracowaliśmy od nowa lub zastąpiliśmy odpowiednie procesy produkcyjne w celu znacznego zmniejszenia wykorzystania substancji toksycznych i metali ciężkich. Nasze produkty mogą być bezpiecznie używane i wyrzucane w sposób odpowiedzialny, aby chronić nasze czyste powietrze i czystą wodę.
Eliminowanie toksycznych materiałów z łańcucha dostaw
  • Nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania koncernu Xerox w zakresie kontroli zawartości substancji chemicznych w naszych produktach. Xerox jest członkiem koalicji Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), która opracowała normatywne podejście do monitorowania zgodności dostawców z wymaganiami w obszarach, takich jak siła robocza, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
  • Dowiedz się więcej na temat tego, jak dążymy do wyeliminowania materiałów toksycznych z naszego procesu dostaw, na stronie Wykorzystanie substancji chemicznych.
Kontrola wykorzystania substancji chemicznych w ramach działalności Xerox oraz procesu projektowania produktu
  • Od 1991 roku w działaniach wytwórczych koncernu Xerox ograniczono emisję cząstek i substancji toksycznych do atmosfery o 94%. Dowiedz się więcej o tym, jak chronimy środowisko.
  • Opracowujemy nasze produkty tak, aby ściśle kontrolować emisję substancji chemicznych i hałasu w trakcie ich użytkowania. Nasze obecne produkty charakteryzują się poziomem emisji chemikaliów dużo niższym od światowych norm. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie produktów Xerox (PDF).
  • Tonery Xerox są nietoksyczne i stanowią odpadów niebezpiecznych. Dowiedz się więcej o tonerze Xerox (PDF).
  • Woda zużywana w ramach działalności Xerox jest pozyskiwana od lokalnych dostawców mediów, którzy czerpią ją z jezior, rzek oraz innych wód powierzchniowych. Jakość wody jest badana zgodnie z wymaganiami zapewnienia zgodności w każdym zakładzie. Ścieki z zakładów produkcyjnych są monitorowane w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi ograniczeniami dot. odprowadzania ścieków sanitarnych. Woda jest odprowadzana do komunalnych zakładów oczyszczania ścieków.
  • W 2015 roku zostanie zapoczątkowany program pilotażowy do oceny technologii zaprojektowanej w celu wykorzystania wody odrzucanej podczas procesu odwróconej osmozy do celów drugorzędnych. Woda zostanie wykorzystana do zasilania chłodni kominowej w zakładzie. Obecnie woda ta jest przekazywana do ścieków sanitarnych i ostatecznie do publicznych oczyszczalni ścieków (POTW). Przewidywane oszczędności wody wynoszą pięć (5) procent nabywanej wody rocznie. Jeśli projekt pilotażowy odniesie sukces, technologia ta zostanie poddana ocenie pod kątem możliwego powielenia w innych lokalizacjach w ramach firmy Xerox.