Behoud van schone lucht en schoon water

Als bijdrage aan het behoud van het milieu werkt Xerox op lange termijn aan het terugdringen van het gebruik van persistente, bioaccumulerende en toxische materialen in de toeleveringsketen. We passen strenge interne normen toe voor schone productie en hebben processen opnieuw opgebouwd of vervangen om het gebruik van giftige stoffen en zware metalen drastisch te verminderen. Onze producten zijn veilig in gebruik en kunnen op een verantwoorde manier worden afgevoerd voor behoud van schone lucht en schoon water.
Giftige materialen uit de toeleveringsketen verwijderen
  • Onze leveranciers moeten voldoen aan de strenge normen van Xerox om het chemicaliëngehalte van onze producten te reguleren. Xerox is lid van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) die normen heeft ontwikkeld om te controleren of toe leveranciers voldoen aan eisen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zoals arbeid, gezondheid, veiligheid en milieubeheer.
  • Lees meer over wat we doen om giftige materialen uit onze toeleveringsketen te verwijderen op de pagina Gebruik van chemicaliën reguleren.
Het gebruik van chemicaliën in Xerox activiteiten en productontwerp beheersen
  • De uitstoot van stof en giftige stoffen in de lucht tijdens de productieprocessen van Xerox is sinds 1991 met 94% afgenomen. Lees meer over hoe we onze milieuprestaties beheren.
  • Tijdens het ontwerp van onze producten wordt erop gelet dat de uitstoot van chemicaliën en de geluidshinder tijdens het gebruik van de apparatuur tot een minimum worden beperkt. Onze huidige producten hebben emissieniveaus die een stuk lager zijn dan de wettelijke voorschriften. Lees meer over de veiligheid van Xerox producten (PDF).
  • Xerox toners zijn niet giftig en genereren geen gevaarlijke afvalstoffen. Lees meer over Xerox toner (PDF).
  • Water dat voor Xerox activiteiten wordt gebruikt, wordt aangevoerd door lokale gemeentelijke leveranciers die het uit meren, rivieren en andere oppervlaktewateren halen. Op elke locatie wordt de waterkwaliteit getest om naleving van voorschriften te verzekeren. De waterafvoer op productiesites wordt gecontroleerd om na te gaan of lokale limieten voor rioolwaterafvoer worden nageleefd. Het water wordt afgevoerd naar gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties.
  • In 2015 wordt er een proefprogramma gestart voor het evalueren van een technologie waarbij afvalwater door omgekeerde osmose voor een secundair doel wordt gebruikt. Het water zal worden gebruikt voor koeltorens op de site. Momenteel wordt dit water in het riool afgevoerd, waar het uiteindelijk in de openbare waterzuiveringsinstallatie terechtkomt. De toekomstverwachting is dat er op deze manier elk jaar 5% aan gekocht water zal worden bespaard. Als het proefprogramma een succes is, zal er worden gekeken of de technologie ook op andere Xerox locaties kan worden geïmplementeerd.