שמר אוויר נקי ומים נקיים


בכדי לתרום את תרומתה למען הסביבה, Xerox עובדת בטווח הארוך להפסקת השימוש בחומרים רעילים עמידים ומצטברים לכל אורך שרשרת האספקה. אנו מחילים תקנים פנימיים נוקשים בייצור נקי ותכננו מחדש או החלפנו תהליכים במטרה להפחית משמעותית את השימוש בחומרים רעילים ובמתכות כבדות. המוצרים שלנו בטוחים לשימוש וניתן לסלקם באופן אחראי כדי לשמר את האוויר הנקי ואת המים הנקיים שלנו.
סילוק חומרים רעילים משרשרת האספקה
 • הספקים שלנו חייבים לעמוד בתקנים הקפדניים של Xerox לבקרה על ההרכב הכימי של המוצרים שלנו. Xerox חברה בארגון Electronic Industry Citizenship Coalition
  (EICC)
  שפיתח גישה מבוססת תקנים לניטור תאימות של ספקים בתחומים שונים של אחריות חברתית, כולל עבודה, בריאות, בטיחות ופעילות סביבתית.
 • למד עוד אודות הדרך שבה אנחנו עובדים כדי לסלק חומרים רעילים משרשרת האספקה שלנו בדף
  Governing Chemical Use (בקרת שימוש בחומרים כימיים).
פיקוח ובקרה על השימוש בחומרים כימיים במסגרת פעילותה Xerox ולאורך חיי המוצר
 • פעולות הייצור של Xerox הפחיתו פליטת חלקיקים וחומרים רעילים באוויר בשיעור של 94% מאז 1991. למדו עוד אודות כיצד אנו מנהלים את הביצועים הסביבתיים שלנו.
 • אנו מתכננים את המוצרים שלנו כך שתהיה בקרה קפדנית של פליטת חומרים כימיים ורעש בזמן השימוש בציוד. למוצרים הנוכחיים שלנו יש רמת פליטת חומרים כימיים נמוכה משמעותית מדרישות התקינה הגלובליות. למד עוד אודות בטיחות המוצרים של Xerox.
 • הטונרים של Xerox הינם לא רעילים ואינם מייצרים פסולת מסוכנת. למד עוד אודות הטונר של Xerox.
 • המים שבהם נעשה שימוש במסגרת פעילותה העסקית של Xerox נרכשים מספקים עירוניים מקומיים ששואבים מים מאגמים, נהרות ומקורות נוספים של מים עיליים. איכות המים נבדקת בכל אתר כדי לוודא שאין חריגה מחוק והתקנות. המים שנפלטים במהלך תהליך הייצור נבדקים כדי לוודא שאין חריגה מתקנות התברואה המקומיות. מי הפליטה מוזרמים למכוני טיהור שפכים עירוניים.
 • תכנית ניסיונית שתחל בשנת 2015 תבחן טכנולוגיה חדשה לטיפול במי הרכז של תהליך הפעפוע ההפוך (אוסמוזה הפוכה) והפיכתם למי קולחין. המים המטופלים ישמשו להזנת מגדלי קירור באתר. כיום מי הרכז מוזרמים לביוב ומשם למכוני טיהור שפכים. הצפי הוא לחסכון שנתי בשיעור של חמישה (5) אחוזים מכמות המים שנרכשה. אם הניסוי יצליח, תיבדק אפשרות לשלב את הטכנולוגיה באתרים נוספים של Xerox.‏