A vegyi anyagok felhasználásának szabályozása

A Xerox már régóta azon fáradozik, hogy csökkentse a termékeiben felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét. Ennek érdekében szigorú belső szabványokat és a beszállítókra vonatkozó feltételeket alkalmazunk, amelyek szabályozzák a Xerox termékeiben, alkatrészeiben és kellékeiben található vegyszerek mennyiségét.

A szabvány, EHS&S 1001: A Xerox környezet-, egészség- és biztonságvédelmi és fenntarthatósági követelményei a beszállítók felé: A Vegyianyagtiltások/-korlátozások és az Alkatrészgyártásra vonatkozó követelmények dokumentumai meghatározzák a szabályozásnak való megfelelés, a vegyianyag-tiltások és az elektromos termékekhez és csomagolásukhoz való alkatrészgyártás követelményeit. A szabvány, EHS&S 710: A Csomagolás dokumentum határozza meg a környezet-, egészség- és biztonságvédelmi minimális követelményeket bármely gyártási helyszínre, elosztóközpontba, vagy a beszállítótól vagy más Xerox-helyszínről az ügyfél részére szállított termékek, alkatrészek és alapanyagok csomagolására vonatkozóan. Ezek a követelmények minden beszállítóra nézve kötelező érvényűek, és a Xerox-szal való együttműködés alapfeltételének számítanak.

A Xerox emellett szigorúan ellenőrzi a fogyóeszközökben (festék, papír) megengedhető vegyianyag-mennyiséget is, amely tovább szűkíti a kémiai anyagok felhasználási körét.
Az EU veszélyes vegyi anyagok felhasználását korlátozó direktívája (European Unions Restrictions on the Use of Hazardous Substances directive – RoHS)
A Xerox minden terméke megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS) által módosított 2002/95/EK irányelv előírásainak.
A Xerox RoHS-megfelelőségének áttekintése (PDF, 110 KB)

Az európai uniós REACH-szabályozás
A vegyi anyagok 1907/2006/EU számú keretszabályozása (REACH) igyekszik keretet adni a vegyi anyagok a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának értékeléséhez, valamint annak felméréséhez, hogy a potenciálisan legnagyobb veszélyt jelentő vegyi anyagokat jóváhagyáshoz kössék vagy betiltsák-e. A Xerox az egyes rendeletek hatályba lépését követően az összes vonatkozó REACH-szabálynak meg fog felelni.
A Xerox REACH-megfelelőségének áttekintése (PDF, 40 KB)