Energieverbruik verlagen om ons klimaat te beschermen

De industrie moet een bijdrage leveren om ons klimaat te beschermen. Daarom verlagen we onze CO2-emissie door het energieverbruik in onze vestigingen terug te dringen, te investeren in energiebesparende productontwerpen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en onze klanten digitale multifunctionals en energiezuinige oplossingen aan te bieden.
Lagere CO2-emissie
  • In 2003 deden we een openbare aankondiging dat we onze (CO2-)emissies – onze ecologische voetafdruk – zouden reduceren door aan het U.S. EPA Climate Leaders-programma deel te nemen en Energy Challenge 2012 te lanceren, een 10-jarig intern initiatief om CO2-emissies tegen 2012 in al onze bedrijven met 10% te verminderen.
  • Na afloop van het programma hadden we onze emissies met wel 42% gereduceerd, oftewel 210.000 ton CO2e (kooldioxide-equivalenten), en ons energieverbruik met 31%. Energy Challenge 2012 omvatte de fleet en faciliteiten van onze Technology Business (en Xerox Services indien op dezelfde locatie).
  • Ons nieuwe bedrijfsbrede doel – voor alle onderdelen van ons bedrijf – is om het energieverbruik tegen 2020 met nog eens 20% te hebben gereduceerd (beginnende in 2012). In 2014 hadden we het al met 11% verminderd en onze emissies met 15%.
Besparingen met ENERGY STARMultifunctionals leveren energiebesparing opEnergiebesparende oplossingen en dienstenSamenwerken om het risico van klimaatverandering te beperken
  • Xerox rapporteert aan CDP, een door investeerders geleid project dat bedrijven aanmoedigt risico's en mogelijkheden van klimaatverandering voor het bedrijf bekend te maken, evenals accounting- en reductiestrategieën voor CO2-emissies.
  • In 2015 werd Xerox in de S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) opgenomen voor het verstrekken van hoogwaardige data over CO2-emissies en energie via CDP's klimaatveranderingsprogramma.