Еко етикет и програми за регистриране на продукт

Списък на екологични продукти на Xerox (PDF, 45 KB)
Много продукти на Xerox отговарят или надвишават изискванията на световно признати сертификати за екологични показатели на продуктите – международните ENERGY STAR®, еко етикетите EcoLogo на UL и немския Blue Angel. Продуктите с еко етикети на Xerox предоставят ползи за околната среда без компромис с ефективността, качеството или надеждността. А функциите за пестене на енергия и хартия на тези устройства осигуряват полза, ефективност и гъвкавост за вашата работна среда.

Регистър EPEAT® за екологична оценка на електронни продукти
EPEAT® е цялостна система за екологична оценка, която идентифицира електронно оборудване, което отговаря на специфични критерии за опазване на околната среда, съчетаващи цялостни критерии за проектиране, производство, използване на енергия и рециклиране с непрекъсната независима проверка на твърденията на производителя. Системата EPEAT е проектирана със сътрудничество на купувача за предоставяне на инструмент за оценка на околната среда за купувачите. За информация за програмата и регистрираните продукти посетете: www.epeat.net.

Регистърът EPEAT® за електронни продукти беше разширен в началото на 2013 г., за да включва оборудване за възпроизвеждане на изображения. Xerox бе сред първите, които имат регистрирани в EPEAT продукти от деня на стартирането на програмата и продължава да добавя нови продукти към регистъра.
Международната програма ENERGY STAR
Програмата ENERGY STAR® стартира през 1993 г. от Агенцията за защита на околната среда на САЩ, с Xerox като партньор на Хартата, като начин да се сертифицират продукти със специфични функции за пестене на енергия. Изискванията на програмата стават все по-предизвикателни с годините. За повече информация посетете www.energystar.gov.

ENERGY STAR версия 2.0 влезе в сила от 1 януари 2014 г.: Международната програма ENERGY STAR отново затегна изискванията за ENERGY STAR, за увеличаване на ползите за клиента и околната среда. Продуктите с ENERGY STAR версия 2.0 се измерват спрямо изискванията за типична консумация на електроенергия (TEC). Изискват се също дуплексни опции, обозначения и документация.
Програма EcoLogo на UL
Програмата EcoLogo помага на потребителите при идентифициране на екологично насочени продукти и услуги. Сертифицираното по EcoLogo офис оборудване трябва да отговаря на изисквания за запазване на материалите, енергийна ефективност и ниски емисии. Xerox е лидер в предлагането на сертифицирани по EcoLogo продукти от 1996 г.
Сертификат Blue Angel
Базиран в Германия, Blue Angel е първият етикет за продукти и услуги по света, свързан с околната среда. От 1978 г. той помага за насърчаване на екологичното съзнание и насочва потребителите към най-екологично устойчивите продукти. За постигане на Blue Angel устройствата трябва да отговарят на строги изисквания за емисиите във въздуха, избор на материали, рециклируем дизайн и консумация на енергия.