Praktiska Resurser
Har du frågor eller kommenterar om vår webbplats?
Contact webmaster 

Kontakta oss

Kontakta oss eller våra samarbetsparter för information om produkter, förbrukningsmaterial, tjänster, support och program. Vårt omfattande nätverk av representanter kan hjälpa dig att hitta den information du behöver.

Välj någon av följande för att visa kontaktinformation.
Hjälp med fakturering och kontoadministration
Teknisk produktsupport
Produkter och programvara
Förbrukningsmaterial
Affärstjänster
Forskning och utveckling
Xerox Corporation