Полезни ресурси
Имате въпроси или коментари за уебсайта?
Contact webmaster 

Контакти

Свържете се с нас или нашите партньори за да получите информация за нашите продукти, консумативи, услуги, подкрепа и програми. Нашата широка мрежа от представители може да ви помогне да намерите необходимата ви информация.

Моля, изберете една от следните възможности:
Техническа поддръжка
Продукти и софтуер
Консумативи
Бизнес услуги
Ксерокс България