Chester Carlson

Chester Carlsons forskningspris

Chester Carlsons Forskningspris tilldelas personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbeten inom området informationsvetenskap. Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och prissumman är på 150 000 kronor.

Priset har sin bakgrund i att Xerox donerade en summa pengar för att högtidlighålla HM Konungens besök vid Xerox forskningscenter PARC 1984. Den 9 september året därpå instiftades Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap och priset firar alltså 30 år 2015. Här är alla pristagare under åren.

Framtiden ligger i våra händer

Dr. Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet, lektor vid avdelningen för medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, tilldelas Chester Carlsons Forskningspris 2015 för sin forskning inom intuitiv 3D-interaktion.

Juryns motivering:
För sina tekniska lösningar med tredimensionell interaktion i framtida mobila enheter och intelligenta miljöer, vilket möjliggör för människor att på ett intuitivt sätt med handgester samspela i det digitala rummet.

– Årets pristagare har utvecklat ett helt nytt sätt att använda handens gester för att interagera med mobila enheter. Handens rörelser kan nu med hög precision analyseras i realtid för att sedan kontrollera, manipulera och interagera med digitala gränssnitt på en helt ny nivå. Vi är övertygade om att vi snart ser Yousefis teknik på den globala marknaden, sa Stefan Ivarsson, VD på Xerox Sverige och ledamot av Chester Carlson-stiftelsen.

Priset delades ut vid ett evenemang i Stockholm den 20 oktober 2015.

Dr. Shahrouz Yousefi

ar

Pristagaren presenteras vid ett evenemang den 20 oktober 2015. Läs mer