Slik fungerer Remote Print Services

Funksjonene i Xerox Remote Print Services er basert på en teknologiplattform som gir et fleksibelt ende-til-ende-system for å kople produktene til Xerox-infrastrukturen som administrerer tjenestene etter salg.

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde over en ende-til-ende-arkitektur i Xerox' eksterne tjenester. Den viser kommunikasjonsflyten mellom Xerox® Device Agent eller Xerox Device Direct og kommunikasjonsserveren hos Xerox. Programvaren er konfigurert for å kople til og sende informasjon om maskinbruken til kommunikasjonsserveren hos Xeros i en kryptert og sikret overføring.Xerox Remote Print Services har mål for sikkerheten
Xerox ser på nettverkssikkerhet som den viktigste betingelsen for den omfattende Remote Print Services-arkitekturen. Xerox Remote Print Services omfatter funksjoner som skal ta seg av følgende elementer innen sikkerhet:

  • Identifikasjon og godkjenning
  • Autorisering
  • Dataintegritet
  • Mulighet for loggføring
  • Kundekonfidensialitet