How Xerox Device Meter System For Account Management Works

Jak Xerox Remote Print Services pracují:

Xerox Remote Print Services jsou založeny na technologické platformě, která poskytuje flexibilní end-to-end systém pro připojení produktů do sítě Xerox.

Níže uvedené schéma znázorňuje detailní pohled na end-to-end proces probíhající v rámci Xerox Remote Print Services. Zdůrazňuje komunikační tok mezi Xerox® Device Agent nebo Xerox Device Direct a komunikačním serverem Xerox. Software je nakonfigurován tak, aby připojil vaše zařízení a poté odesílal validní údaje o zařízení do komunikačního serveru Xerox. Vše v zabezpečeném šifrovaném přenosu. Poté jsou data dekódována a použita k přesnému vyúčtování, automatickému odeslání spotřebního mateiálu (pokud je zažádáno) či je lze také využít ke vzdálené diagnostice zařízení (pokud zařízení hlásí závadu).Výhody Xerox Remote Print Services v rámci bezpečnosti
Xerox vnímá zabezpečení sítě jako klíčový prvek celkové Remote Print Services architektury. Xerox® Device Agent a Device Direct disponují schopnostmi, jejichž cílem je řešit vaše hlavní obavy o bezpečnost:

  • Idenfitikace a autentizace
  • Autorizace
  • Integrace dat
  • Možnost auditu
  • Uživatelská přívětivost