e-telleravlesing - Remote Services

Xerox Remote-utskriftstjenester

Automatisk måleravlesing (AMR) og etterfylling av forbruksartikler (ASR)

Med eksterne tjenester slipper du å bruke tid og krefter på å lese av telleverk og bestille blekk/fargepulver for nettverkstilkoplet utstyr.

Xerox Remote-utskriftstjenester inkluderer:

Automatisk måleravlesing (AMR) - Automatiserer måleravlesingen og leveringsprosessen, fjerner de manuelle trinnene for innsamling og rapportering av måleravlesingsdata og sørger for nøyaktige fakturaer.

Automatisk etterfylling av forbruksartikler (ASR) - En enkel, automatisert måte å få nye forbruksartikler på uten at du er involvert i bestillingsprosessen. Det er maskinen selv som forteller når det er behov for påfyll.Lett å komme i gang