Smart eSolutions и Centreware Web: Управление на акаунт на Xerox

Отдалечени услуги за печат на Xerox

Автоматично отчитане на броячите и проактивно управление на консумативите

Отдалечени услуги за печат на Xerox осигуряват модерна и рентабилна среда за печат и дават възможност за:

Автоматично отчитане на броячите - автоматизира процеса на отчитане и подаване на броячите, елиминиране на възможностите за грешки при ръчно подаване

Проактивно управление на консумативите - лесен и автоматизиран начин на оценяване кога ще са необходими тонер и мастило.

Информация за устройството в реално време - наблюдава и управлява вашите мрежови принтери, използващи Xerox® Device Agent.

Лесно е да започнете
  • Изтеглете Xerox Device Agent (Xerox® Device Agent), за да се възползвате от много функции като предоставяне на информация за всичките устройства за печат в организацията, автоматично повторно свързване, автоматично откриване и конфигурация на известявания за състоянието на устройствата, съобщения за критично състояние на устройствата и имейли. Проверете дали вашият продукт се поддържа от Xerox® Device Agent и след като потвърдите това, започнете безплатното изтегляне.
  • Отдалечени услуги за печат на Xerox се предлагат през Device Direct като стандартна функция на повечето от най-новите продукти на Xerox - не се изисква допълнителен софтуер. Всичко, от което се нуждаете, е връзка на вашия продукт Xerox към външната мрежа. Вижте пълния списък от продукти, поддържани от Device Direct.
  • След като връзката е осъществена чрез Xerox® Device Agent или Device Direct, работете заедно с вашия партньор на Xerox, за да се възползвате от предимствата.