Avlesing av e-telleverk

Xerox tilbyr et stort utvalg tjenester for å forenkle telleverkavlesingen for kunder med servicekontrakter basert på telleverk:

Telleavlesning
Dere vil motta et brev fra oss når telleravlesning skal innmeldes. Innrappoteringen vil heretter kunne foretas på våre 24 timers webservice.

Remote Services Meter Assistant
Automatiske telleverkavlesinger direkte fra Xerox-maskinen til Xerox.

  • Dette gratistilbudet eliminerer alt strevet med å samle inn og sende telleverkavlesingene manuelt.
  • De korrekte tallene fra telleverkene blir alltid benyttet for fakturaene.
  • Tilgjengelig for en rekke Xerox-produkter.

Se en hel liste over produkter som støttes
Få flere detaljer om vår Remote Services Meter Assistant

Andre avlesingstjenester
Kunder med tilgang til Online-verktøy for å bestille forbruksartikler kan sende resultatet av telleverkavlesingene.