Yksilöllinen ajatus vaatii yksilöllisen teknologian - ja toisinpäin


4.9.2012 – Uusien medioiden ja erilaisten teknologisten innovaatioiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Kuluttajat elävät jatkuvasti kiihtyvässä tietovirrassa ja erilaisten viestien pommituksen kohteena. Halutun kohderyhmän tehokas tavoittaminen ja huomion kiinnittäminen on yrityksille entistäkin haastavampaa. Moderni markkinoija viestii yksilöllisesti räätälöidyin kärjin ja useita kanavia pitkin.

”Printtimedia kehittyy vauhdilla, mutta markkinointi vielä rivakammin. Yksisuuntaiset mediat, kuten painettu media, TV, mainostaulut ja suorapostitukset ovat jäämässä historiaan. Tilalle tulevat uudet mediat ja viestintäkanavat, jotka antavat markkinoijille aidon mahdollisuuden keskustella suoraan kuluttajien kanssa”, kertoo Xeroxin myyntipäällikkö Janne Tilli.

Internet mullisti viestintää, mutta nyt kuluttajat ovat jo omaksuneet myös muut omat ja uudet kanavansa. Markkinoijat eivät enää puhuttele kuluttajia yksipuolisesti, vaan kuluttajien ja brändien kesken käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi kuluttajat viestivät keskenään yhä vilkkaammin. Uusien viestintäkanavien käyttö kasvaa räjähdysmäisesti.

Uudet haasteet vaativat uudet välineet

Markkinointi on todellisten haasteiden edessä, mutta markkinoinnin ammattilaisilla on myös tietoa käytössään enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuluttajien keskustelut eri brändeistä paljastavat ostotottumuksia, yksityiskohtia päätöksenteosta ja tietoa siitä, miksi tuotteista joko pidetään tai ei. Tämän tiedon turvin markkinoinnin viestit voidaan räätälöidä yhä yksilöllisemmiksi ja kuluttajat saadaan kiinnostumaan tuotteista ja palveluista.

”Yksilöllisen markkinoinnin teknologia on vihdoin saavuttanut yksilöllisen markkinoinnin ajatuksen: uusilla työkaluilla voidaan räätälöidä monikanavaisia kampanjoita yksilöllisellä sisällöllä. Uudet mediat ja kanavat synnyttävät yhä enemmän luovuutta. Asiakkaiden reaaliaikainen palaute antaa markkinoinnille valtavasti näkemyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. Markkinoinnin mahdollisuudet ovat valtavia, mutta niin ovat nykypäivän haasteetkin, muistuttaa Tilli.

Kolmestatuhannesta muistetaan neljä

Asiakkaat näkevät jopa 3 000 viestiä päivittäin, mutta huomaavat näistä 50 ja muistavat vain neljä. Markkinoinnin suurin haaste on löytää vastaus kysymykseen ”miten kuluttajia pystytään puhuttelemaan?”

Xerox kehittää uusia toimintatapoja ja hyödyntää osaamistaan monikanavaisessa viestinnässä XMPie:n ja digitaalisen painamisen avulla. Puhuttelevien viestin tärkeimpiä kriteereitä ovat:
  • Epäolennaiset viestit sivuutetaan heti. Ihmiset ovat erilaisia ja siksi markkinointiviestien on oltava yksilöllisiä. Puhutteleva viesti ei ala “Hyvä vastaanottaja”, vaan sanomat ja mielikuvat esitetään personoidusti useata eri kanavaa käyttäen. Tavoitteena on kuluttajan kiinnostuksen ja motivaation herättäminen.
  • Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä. Kuka tahansa pystyy suoramarkkinointiin sähköpostin ja markkinointiohjelmien avulla. Joukosta erotutaan kuitenkin tehokkuudella ja luovuudella.
  • Muuta sisältö keskusteluiksi. Myyntipuheet eivät innosta, mutta kuluttajat haluavat tietoa sekä päätöksenteon tueksi että vahvistamaan itseluottamustaan. Markkinointi muuntuu yhä enemmän sitouttamiseksi. Sanojen, viestien ja kanavien on puhuteltava kuluttajia juuri sellaisina kuin nämä ovat.
Uusi teknologia yhdistää markkinoijat ja kuluttajat lukemattomin tavoin. Puhuttelevilla viesteillä kuluttajat pysyvät brändeille uskollisina ja alkavat myös brändien puolestapuhujiksi. Henkilökohtaisen markkinoinnin oppi-isän Don Peppersin sanoin: “Tärkeintä on lähestyä erilaisia ihmisiä eri tavoin”.

Lisätietoja:

Janne Tilli, myyntipäällikkö, Xerox Oy, janne.tilli@xerox.com, puh. 040 586 9210

Xerox Oy

Xerox Oy on osa Xerox Corporationia, joka on maailman johtava liiketoimintaprosessien ja dokumenttienhallinnan ratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 23 miljardia dollaria. Xeroxin tarjoamat teknologiat, asiantuntemus sekä palvelut tarjoavat kaikenkokoisille yrityksille keinon tehostaa ja yksinkertaistaa toimintojaan sekä mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Xerox Corporationin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa. Xerox tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaprosessien ulkoistuksiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhtiö tarjoaa markkinajohtavia asiakirjateknologioita, palveluita, ohjelmistoja sekä tarvikkeita graafisen alan ja toimistotulostamisen tarpeisiin. Xeroxin 136 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa. Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Xerox Oy markkinoi Suomessa Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja ohjelmistoja.

Lisätietoja Xeroxista saat osoitteesta www.xerox.fi.

XEROX®, XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.