Xeroxin tutkijat liikenneongelmien kimpussa


25.10.2012Xeroxin tutkijat työskentelevät liikenneongelmien helpottamiseksi. Datan analysoinnin, valvonta- ja tunnistejärjestelmien sekä kuvien ja videoiden kautta pyritään luomaan uusia innovatiivisia liikennesovelluksia, jotka auttavat vähentämään ruuhkia, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä helpottamaan parkkipaikkojen löytymistä.

”Eri alojen tutkijamme tarkkailevat ympäristöään silloilla ja teiden varsilla sekä paikoitusalueilla keräten tietoja ja seuraamalla autoilijoiden käyttäytymistä”, kertoo Sophie Vandebroek, Xerox chief technology officer and president of the Xerox Innovation Group.

”Hyödynnämme kuvantamisen sekä ihmisten käyttäytymistieteiden osaamistamme ja yhdistämme näitä tietoja analysoimalla reaaliaikaista dataa, kuten videoita liikenne- ja pysäköintikäyttäytymisestä parantaaksemme liikenneturvallisuutta, kuljettajien tyytyväisyyttä yksinkertaistamalla kuntainfrastruktuuria sekä tekemällä kaupungeista vihreämpiä vähentämällä liikennesaasteita”.

Huolimatta taloudellisesta epävarmuudesta sekä nousevista polttoainekustannuksista, yhä useammat autot tukkivat liikenneväylät ja parkkipaikat. Tuloksena syntyy ruuhkia, joilla on moninaisia seurauksia.
  • Turhasta polttoainekulutuksesta sekä tuottavan ajan hukkaamisesta syntyy suuria kustannuksia. Texas Transportation Instituten 2011 tekemän tutkimuksen mukaan jokainen amerikkalainen hukkaa yli 750 dollaria vuodessa jonoissa kulutettuun polttoaineeseen.
  • Ruuhkissa jonotettiin yli 4,8 miljardia tuntia, mikä tekee 34 tuntia jokaista matkustajaa kohti.
”Älykkäämpien ratkaisujen avulla valtiot ja liikenneyhtiöt ympäri maailman voivat tehostaa toimintaansa merkittävästi”, sanoo Cees de Wijs, Xerox group president for International Transportation and Government.

”Xeroxilla keskitämme innovaatiomme yksinkertaistamaan moderneja ja monimutkaisia liikennejärjestelyjä. Tavoitteenamme on parempi matkustusmukavuus, luotettavuus sekä säästöt niin yksittäisille matkustajille kuin valtioille ja liikenneyhtiöille.”

Ohessa muutamia innovaatioita matkustajien elämän helpottamiseksi:
  • Kuvantamisteknologia, tietullit: erilaiset kaistajaot auttavat liikuttamaan entistä tehokkaammin suuremman määrän ihmisiä ilman kaistojen lisäämistä. Kaistat voidaan jakaa joukkoliikenne- ja yksityisautokaistoihin. Tämä vähentää päästöjä ja parantaa ilman laatua, mutta toteutus on ollut haasteellista, sillä kaistojen vahtiminen vaatinut poliisin fyysistä paikallaoloa. Xeroxin tiedemiehet ovat kehittäneet kuvantunnistamiseen perustuvan prototyypin, joka pystyy tunnistamaan auton matkustajien määrän. Tämä teknologia auttaa myös kaupungeissa, jotka ovat parantaneet liikennevirtoja lisäämällä yhden matkustajan autoille tullimaksun.
  • Automatic License Plate recognition (ALPR): Monet tämän päivän tietullijärjestelmät nojaavat radiotaajuustunnistamiseen sekä automaattisen rekisteritunnuksen tunnistamiseen videokameran kautta. Liikenneasiantuntijat uskovat, että videoon perustuvalla teknologialla on mahdollisuus eliminoida tullikopit siellä, missä niitä on sekä muut ruuhkia aiheuttavat maksutavat. Videoteknologiasta kiinnostuneiden valtioiden täytyy kuitenkin ensin investoida teknologiaan ja kameroihin sekä odottaa vielä kuukausia järjestelmän testausta ja käyttöönottoa.
Xeroxin tutkijat ovat myös kehittämässä optisen hahmontunnistamisen järjestelmää, joka automaattisen rekisteritunnistamisen lisäksi on luotettava ja lainvaatimusten mukainen. Vaikka esimerkiksi tullikoppien poistuminen ei tule olemaan arkipäivää vielä vuosiin, voivat tulevaisuuteen katsovat kunnat ja valtiot hyödyntää ALPR-teknologiaa jo nyt. Tutkijat selvittävät, kuinka videokameroihin tallentunutta tietoa, kuten rekisteritietoja, voidaan hyödyntää muita turvallisuustarpeita silmälläpitäen. Tästä saattaa olla esimerkiksi apua viranomaisille, jotka voivat etsiä rikollisia tai epäilyttäviä autoja liikenteen videotiedostoja läpikäymällä.

Pysäköinti:
  • Älykkäät pysäköimispalvelut: Xeroxin etnografit ja tietokoneasiantuntijat auttavat parkkipaikkojen tehokkaammassa löytämisessä. Heidän näkemyksensä ja analytiikkansa auttavat parkkipaikkojen saatavuustiedoissa, joiden avulla voidaan parhaiten hyödyntää ympäri kaupunkia hajallaan olevat parkkipaikat. Uudet palvelut pystyvät tunnistamaan kaupoille varatut tai muut varatut parkkipaikat, lastauslaitureiden ja autotallien edessä olevat tyhjät, ei pysäköintiin tarkoitettavat paikat.
  • Pysäköinnin hallintajärjestelmä: Xeroxin tutkijat ovat kehittäneet parkkipaikkojen hinnoittelujärjestelmän, joka mukauttaa pysäköinnin hinnoittelun kuljettajan tilavaatimuksien ja tilan saatavuuden kanssa. Edistynyttä tietojen analytiikkaa käyttämällä järjestelmä nostaa tai laskee parkkipaikkojen hintaa ruuhkien purkutarpeen tai päästöjen vähentämistarpeiden mukaan. Ruuhkat ja päästöt johtuvat parkkipaikkojen etsintään käytetystä ajosta. Pysäköintijärjestelmä on integroitu osaksi Xeroxin uutta Merge™ -pysäköinninhallintajärjestelmää, joka on kaupungin eri liikennetietoja kokoava portaali.
  • Joukkoliikenne: Xeroxin tiedemiehet analysoivat olemassa olevia lipputietoja, jotta liikenneyhtiöillä olisi parempi ymmärrys siitä, kuinka matkustajat todellisuudessa käyttävät joukkoliikennettä. Näin heidän on myös helpompi vastata matkustajien tarpeisiin. Data voidaan yhdistää väestötieteellisiin tilastoihin, olemassa oleviin joukkoliikennevälineisiin ja sääennusteisiin, joiden avulla voidaan simuloida matkustajamääriä ja ennakoida niiden muutoksia infrastruktuuriin. Analyysit useista datakoonneista voidaan näyttää kaupungin suurilla näyttötauluilla.
Katso aiheesta myös video: http://www.youtube.com/watch?v=C7aXk6vqWWI

sekä podcast.

Lisätietoja:
Sonia Panchal, Xerox Europe, +44 (0) 1895 842 877, sonia.panchal@xerox.com

Xerox Oy

Xerox Oy on osa Xerox Corporatiota, joka on maailman johtava liiketoimintaprosessien ja dokumenttien hallinnan ratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 23 miljardia dollaria. Xeroxin tarjoamat teknologiat, asiantuntemus sekä palvelut tuovat kaikenkokoisille yrityksille keinon tehostaa ja yksinkertaistaa toimintojaan sekä mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Xerox Corporationin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa. Xerox tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaprosessien ulkoistuksiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhtiö tarjoaa markkinoiden johtavia asiakirjateknologioita,palveluita, ohjelmistoja sekä tarvikkeita graafisen alan ja toimistotulostamisen tarpeisiin.Xeroxin 136 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa. Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Xerox Oy markkinoi Suomessa Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja ohjelmistoja.

Lisätietoja Xeroxista saat osoitteesta www.xerox.fi

XEROX®, XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.