Itä-Suomen yliopisto päivitti tulostamisen teknologiansa


8.10.2012 – Itä-Suomen yliopisto halusi uudistaa kolmen erillisen kampuksen tulostuksenhallintajärjestelmänsä vastaamaan uuden teknologian mahdollistamia hyötyjä. Keskitetty hallinta auttaa kustannusten seuraamisessa sekä tietoturvan parantamisessa.

Xerox ja Itä-Suomen yliopisto tekevät jatkuvaa kehitystyötä yhdessä sovittujen prosessien ja tavoitteiden mukaisesti. Aloittaessa yhteistyön tavoitteena oli moderni ja kustannustehokas tulostaminen, jota kehitetään jatkuvasti tuomalla palettiin uusia toiminnallisia ratkaisuja.

”Halusimme uudistaa kaikkien kampustemme tulostuksenhallintajärjestelmät vastaamaan paremmin uuden teknologian mukanaan tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia. Nyt pystymme myös aikaisempaa paremmin seuraamaan tulostusympäristön kustannuksia ja hallinnoimaan siitä aiheutuvia kuluja”, kertoo Itä-Suomen yliopiston hankintapäällikkö Markku Torvinen.

Kolmen toimipisteen optimointi

Yliopisto sai käyttöönsä kaikkia tulostajia koskevan tietoturvaa parantavan käyttäjätunnistuksen, joka tapahtuu tunnistekortin avulla. Käyttäjätunnistus on yhteydessä organisaation omaan käyttäjähallintajärjestelmään (LDAP). Sekä opiskelijoilla että henkilökunnalla on oma tulostusseuranta. Opiskelijat voivat tarvittaessa kasvattaa omaa kiintiötään ostamalla lisää tulostusoikeutta ja henkilökunnan tulostus ohjautuu omiin kustannuspaikkoihin tulosteiden käyttötarpeen mukaisesti.

Lisäksi tavoitteena oli luoda ympäristöystävällisempi tulostusympäristö pienentämällä tulostusmääriä ja käyttämällä energiatehokkaampia laitteita.

”Laitteiden määrä sekä laitteiden ominaisuudet optimoitiin todellista käyttöä ja tarvetta vastaavaksi. Nyt kaikkia laitteita voidaan hallinnoida keskitetysti. Tämä helpottaa myös mahdollisia vikatilanteita ja niiden hoitoa”, kertoo Torvinen.

Xerox huolehtii asiakkaan tarpeiden mukaisesti palvelun jatkuvasta seurannasta ja kehittämisestä.

”Tarjoamme Itä-Suomen yliopistolle kokonaisvaltaisen tulostusratkaisun sisältäen laitteet, proaktiivisen helpdesk-palvelun, koulutuksen, huollot ja varaosat sekä tulostuksen seurannan. Edellä mainittujen lisäksi yliopistolla on nyt käytössään käytönvalvonta- ja käytönseurantaohjelmisto, joka auttaa muun muassa jakamaan kustannuksia niiden oikeille kustannuspaikoille”, kertoo Xeroxin Project Manager Jari Matikainen.

Itä-Suomen yliopistolla on toimipisteet Kuopiossa, Joensuussa ja Savonlinnassa.

Palvelu saatavilla paikallisesti

Xeroxin jälleenmyyjät X-Partnerit tarjoavat vastaavia palveluita myös PK-sektorille. Palvelut on räätälöity vastaamaan nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita ja palvelut pohjautuvat Xeroxin kehittämään tulostuksenhallintajärjestelmään. Xeroxilla on koko Suomen kattava jälleenmyyntiorganisaatio ja paikalliset X-partnerit Kuopiossa ja Joensuussa ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä palveluita oman alueensa yrityksille.

Lisätietoja:

Xerox Oy, Katja Toivonen, Country Service Delivery Manager,Katja.toivonen@xerox.com, puh. 040 586 9018

Itä-Suomen yliopisto, hankintapäällikkö Markku Torvinen, markku.torvinen@uef.fi, puh. 044 7162818