Xerox-säkerhet

Xerox skanneruppdatering

Hitta de senaste korrigeringsfilerna här – nya korrigeringar släpps varje dag.

Läs mer 
Xerox är ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av digital teknik, och tar säkerhet för digital utrustning och information på allvar. Vi arbetar proaktivt för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsluckor i våra produkter och begränsa säkerhetsriskerna.

Xerox ambition är att varsko om ny information, och ger ut säkerhetsrapporter med information om hur kända säkerhetsluckor i produkterna kan åtgärdas. Nedan återfinner du PDF-versioner på engelska av de senaste rapporterna. På den amerikanska webbplatsen Security @ Xerox finns äldre rapporter och ytterligare säkerhetsinformation om Xerox produkter.