Ασφάλεια στη Xerox

Eνημέρωση σχετικά με την σάρωση (σκανάρισμα) από την Xerox

Βρείτε εδώ τα τελευταία διορθωτικά – νέα διορθωτικά κυκλοφορούν κάθε ημέρα

Μάθετε περισσότερα 
Ως παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη ψηφιακής τεχνολογίας, η Xerox έχει να παρουσιάσει ενεργό δέσμευση στη διατήρηση των ψηφιακών συσκευών και των πληροφοριών που επεξεργάζονται σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Έχουμε μεριμνήσει ώστε να προλάβουμε τυχόν ατέλειες στα προϊόντα μας και να τις αντιμετωπίσουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους.

Η Xerox εφαρμόζει αξιόπιστη πολιτική απορρήτου και εκδίδει Ενημερωτικά Δελτία Xerox που περιγράφουν αναλυτικά την επιδιόρθωση γνωστών ατελειών των προϊόντων. Βλ. παρακάτω για εκδόσεις PDF στα Αγγλικά, των τελευταίων Ενημερωτικών Δελτίων. Ανατρέξτε στην τοποθεσία Security @ Xerox των Ηνωμένων Πολιτειών για παλαιότερα ενημερωτικά δελτία και πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων Xerox.