Брзо ставете ги под контрола документите.

Ослободете ја вредноста скриена во вашите документи. Видете како

Брзо ставете ги под контрола документите.

Ослободете ја вредноста скриена во вашите документи. Видете како

Барајте го човечкиот допир.

Воспоставете лична комуникација. Направете ги нештата по мерка за да отворате очи

Мобилизирајте го својот работен тим

Бидете и понатаму безбедни со ConnectKey® 1.5 Technology. Станете безбедни
Xerox Remote Print Services
Get connected to a modern, productive print environment
Phaser 7100
Печати поголем формат во боја од компактен десктоп принтер.
Sustainable Xerox
Supplies recycling is just the beginning of our commitment to the environment.