ערוך בקרה מהירה למסמכיך.

הצג אתהמסר הרצוי במסמכיך. לפרטים נוספים

ערוך בקרה מהירה למסמכיך.

הצג אתהמסר הרצוי במסמכיך. לפרטים נוספים

חתור למגע ישיר.

חזק את הקשר האישי עם לקוחותיך. בצע התאמה אישית לחשיפה מקסימלית-

יעל את משאבי העבודה שלך

הישאר מאובטח ומחובר באמצעות ConnectKey™ 1.5. אבטח עצמך-
שירותי ההדפסה מרחוק של Xerox
התחבר עכשיו ל סביבת עבודה חדישה ויעילה
ברת קיימא Xerox
מיחזור חומרים מתכלים הוא רק ההתחלה של המחויבות שלנו לאיכות הסביבה.
אל תתן לצבע לנהל אותך !
קורס מפעילי דפוס דיגיטלי וניהול צבע יוצא לדרך