Digital Printing Presses

 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Xerox Nuvera 200/288/314 EA
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Xerox Nuvera 144 MX DPS
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim DocuTech 155 HLC

Printerë dhe fotokopje për prodhim

 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Xerox Nuvera 200/288 MX
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim DocuTech 6135
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Xerox J75

Printerë për printim në seri

 • Printerë për printim në seri Xerox 650/1300
 • Printerë për printim në seri Impika iPrint eVolution
 • Printerë për printim në seri CiPress 325 / CiPress 500

Wide Format Solutions

 • Wide Format Solutions FreeFlow Accxes Submit
 • Wide Format Solutions Xerox IJP 2000
 • Wide Format Solutions FreeFlow Accxes Copy

Workflow & Software

 • Workflow & Software FreeFlow Output Manager
 • Workflow & Software IntegratedPLUS Finishing Solution
 • Workflow & Software GMC IntegratedPLUS Solution

Note:

Not all offerings are available in all countries – please consult your local Xerox Reseller / Service Provider for full details.