Digital Printing Presses

 • Printerë dhe fotokopje për prodhim DocuPrint 135MX EPS
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim DocuTech 155 HLC
 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Xerox Nuvera 200/288 MX

Printerë dhe fotokopje për prodhim

 • Printerë dhe fotokopje për prodhim Colour 800/1000 Presses
 • Paisje për shtyp digjital Xerox Colour 8250
 • Printerë për printim në seri Xerox 650/1300

Printerë për printim në seri

 • Printerë për printim në seri CiPress 325 / CiPress 500
 • Printerë për printim në seri Impika iPrint Reference
 • Printerë për printim në seri Xerox 495

Wide Format Solutions

 • Wide Format Solutions Xerox 6279
 • Wide Format Solutions FreeFlow Accxes Submit
 • Wide Format Solutions Xerox 7142

Workflow & Software

 • Workflow & Software IntegratedPLUS Finishing Solution
 • Workflow & Software FreeFlow Print Server
 • Workflow & Software FreeFlow Express to Print

Note:

Not all offerings are available in all countries – please consult your local Xerox Reseller / Service Provider for full details.