Xerox Nuvera™ 200/288 MX Perfecting Production System

Zawartość Twoich czeków i innych wydruków transakcyjnych nigdy nie będzie budzić wątpliwości, jeżeli zaczniesz produkować krytyczne zlecenia korzystając z systemu produkcyjnego Xerox Nuvera 200/288 MX.

W skrócie

Standardowa funkcjonalność Produkcyjne drukowanie MICR
Prędkość Xerox Nuvera 288MX: 288 ipm
Xerox Nuvera 200MX: 200 ipm
Zalecane średnie obciążenie miesięczne
 • Xerox Nuvera 288MX: 3 000 000 obrazów miesięcznie
 • Xerox Nuvera 200MX: 2 400 000 obrazów miesięcznie
Kontroler druku (DFE) Xerox FreeFlow™ Print Server
Wykańczanie Moduł wykańczający, Oprawa taśmą, Slitter/Merger, Stacker
Typy mediów Powlekane: błyszczący, aksamitny, matowy
Niepowlekane: książkowy, tekstowy, dokumentowy, okładkowy, brystol, indeksowy, offsetowy
Specjalne: samokopiujący, przekładki, koperty, formularze offsetowe
Szczegółowa specyfikacja
Kolejne kroki Zapytanie o wycenę
Znajdź najbliższego dystrybutora 

Korzyści

 • Drukowanie w technologii MICR (Magnetic Ink Character Recognition) jest niezawodne, bezpieczne i opÅ‚acalne
 • Funkcje bezpieczeÅ„stwa i zabezpieczenia zapewniajÄ… integralność nakÅ‚adów, co pozwala uniknąć kosztownych bÅ‚Ä™dów
 • Zapewnia jakość obrazu, która jest natychmiast rozpoznawana przez czytelników i sortowaczy oraz przez Twoich klientów
 • Rozszerza możliwoÅ›ci firmy za pomocÄ… promocyjnych dokumentów transakcyjnych, które majÄ… wyższÄ… wartość i robiÄ… wrażenie, a równoczeÅ›nie zwiÄ™kszajÄ… zwrot z inwestycji
 • Dostosuj rozwiÄ…zanie do swoich potrzeb biznesowych za pomocÄ… szeregu opcji skanowania, podawania, wkÅ‚adania i wykaÅ„czania

Funkcje

 • CzoÅ‚owa w branży technologia drukowania MICR zapewnia staÅ‚y wskaźnik odczytu powyżej 99,5%
 • Oprogramowanie Media Log Å›ledzi każdy arkusz papieru podanego do maszyny i zawiera moduÅ‚ Resource Security, który obsÅ‚uguje zabezpieczenie hasÅ‚em i szyfruje zasoby
 • Opcje wykaÅ„czania, obejmujÄ…ce ukÅ‚adanie, zszywanie i Å‚Ä…czenie taÅ›mÄ…, zwiÄ™kszajÄ… produktywność i umożliwiajÄ… zdejmowanie gotowych egzemplarzy podczas drukowania nakÅ‚adu
 • FreeFlow™ Print Server z procesorem dwurdzeniowym 3,0 GHz obsÅ‚uguje nawet najbardziej skomplikowane prace, które zawierajÄ… m.in. zmienne dane i grafikÄ™ w wysokiej rozdzielczoÅ›ci, z dużą szybkoÅ›ciÄ… przetwarzania RIM, a także umożliwia dodanie drugiego procesora dwurdzeniowego
 • Oprogramowanie TELER Registration precyzyjnie kontroluje ustawienie obrazu na arkuszu i druku na przedniej i tylnej stronie (0,65 mm), zapewniajÄ…c dokÅ‚adność kontroli i prawidÅ‚owy wyglÄ…d dokumentów

Kluczowe zastosowania

 • Dokumenty transakcyjne, takie jak czeki, formularze finansowe, salda kart kredytowych, rachunki za usÅ‚ugi komunalne i pÅ‚atnoÅ›ci pożyczek
 • Druk transakcyjny i promocyjny (TransPromo)
Sukcesów Klientów
IOS / Telegraph
Redesigned voucher booklet increases advertising revenue at national newspaper

Przydatne zasoby
Filmy


Broszura produktowa
Rozwiązania — przepływ czynności
Rozwiązania do zarządzania przepływem pracy pomagają łączyć się z klientami i zwiększać produktywność
Patrz oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy 
Narzędzia wsparcia biznesowego
Narzędzia do rozwijania biznesu w zakresie druku cyfrowego i zwiększania zysków
Zasoby pakietu ProfitAccelerator™