שתף דף זה:

פתרונות בפורמט רחב

פתרונות תוכנה

פתרונות הדפסת משימה וניהול מסמך ליישומי הפורמט הרחב שלך.
FreeFlow™ Accxes™ Control
פתרונות בפורמט רחב FreeFlow Accxes Controlתיאור:
תוכנת ניהול מדפסות. זרימת העבודה של Q Control, המספקת את הגמישות המושלמת בניהול מדפסות, מאפשרת שירות של מספר בלתי מוגבל של תורי הדפסה באמצעות מספר בלתי מוגבל של מדפסות המשתמשות במדיניות המוגדרת על-ידי המשתמש.
FreeFlow Accxes Copy
פתרונות בפורמט רחב FreeFlow Accxes Copyתיאור:
בעזרת Accxes Copy, תוכל להפיק עותקים צבעוניים מצוינים מסריקות בצבע של מסמכים. הוא משלב באופן מלא את מדפסות ומערכות הסריקה Xerox Wide Format להפקת העתקים על מדפסות צבע מרוחקות בפורמט רחב ובפורמט צר.
FreeFlow Accxes Indexer
פתרונות בפורמט רחב FreeFlow Accxes Indexerתיאור:
תוכנה להצגה, ניקוי ויצירת אינדקס עבור זרימות עבודה של סריקה. תוכנה רבת-עוצמה משפרת חומרת סריקה חדשה או קיימת כדי לספק מערכת כוללת של סריקה תעשייתית ויצירת אינדקס.
FreeFlow Accxes Submit
פתרונות בפורמט רחב FreeFlow Accxes Submitתיאור:
Xerox Freeflow Accxes Submit מקצר את הזמן להדפסת ערכות קבצים בפורמטים שונים במדפסת בפורמט גדול שברשותך

אתה מכיר את המוצר שאותו אתה מחפש?