Digital utskriftBredformatSoftware løsninger FreeFlow Accxes Control

FreeFlow™ Accxes™ Control

Kraftig køstyringsprogram.

PDF-nedlastinger

For informasjon og pris ring:815 003080815 - 1600 Finn en lokal forhandler
  • Støtte for flere enheter med redundans
  • Sentralstyrt utskriftskø
  • Overhold tidsfrister for utskrift enkelt
  • Bruk utskriftsressurser mer effektivt
  • Balansering og omdirigering av jobber
  • Regelbasert utskrift og sending av jobber til de riktige enhetene
  • Et hvilket som helst antall inndatakøer kan betjenes av et hvilket som helst antall utdataenheter gjennom én sentral kø
  • Jobber kan få ny prioritet og skrives ut på nytt
  • Integrert program for jobbredigering gjør det mulig å opprette og endre jobber
  • Alle travle organisasjoner eller utskriftssentre med flere utdataenheter

Nyttige ressurser
Kjøp på nett til dine avtalte priser
Forretningsutvikling
Verktøy for å utvikle det digitale trykkeriet og øke fortjenesten
Ressurser i ProfitAccelerator™