Τυπογραφεία ψηφιακής εκτύπωσης

 • Εκτυπωτές & Φωτοαντιγραφικά παραγωγής DocuTech 180 HLC
 • Εκτυπωτές & Φωτοαντιγραφικά παραγωγής Xerox C75
 • Ψηφιακά πιεστήρια Xerox iGen4 Diamond Edition

Εκτυπωτές & Φωτοαντιγραφικά παραγωγής

 • Εκτυπωτές & Φωτοαντιγραφικά παραγωγής DocuTech 6180
 • Εκτυπωτές & Φωτοαντιγραφικά παραγωγής DocuTech 180 HLC
 • Ψηφιακά πιεστήρια Xerox iGen4 Diamond Edition

Εκτυπωτές συνεχούς τροφοδοσίας εντύπου

 • Εκτυπωτές συνεχούς τροφοδοσίας εντύπου Impika iPrint Reference
 • Εκτυπωτές συνεχούς τροφοδοσίας εντύπου Xerox 650/1300
 • Εκτυπωτές συνεχούς τροφοδοσίας εντύπου Xerox 495

Λύσεις από για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά

 • Λύσεις από για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά FreeFlow Accxes Submit
 • Λύσεις από για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά FreeFlow Accxes Indexer
 • Λύσεις από για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά Xerox IJP 2000

Ροή εργασιών & Λογισμικό

 • Ροή εργασιών & Λογισμικό FreeFlow Variable Information Suite
 • Ροή εργασιών & Λογισμικό FreeFlow Makeready
 • Ροή εργασιών & Λογισμικό FreeFlow Output Manager