Xerox 650/1300™


בקש הצעת מחיר

הורדת קובצי PDF

 • Xerox 650/1300 slide1
 • Xerox 650/1300 slide2
 • Xerox 650/1300 slide3

Xerox 650/1300™ Continuous Feed Printer

ביצועים
מהירות הדפסה
 • 91.44 מטר בדקה (300 רגל בדקה) שניתן להחליף ב-‏68.58 מטר (225 רגל) ו-‏59.13 מטר (194 רגל) בדקה
 • 616 הדפסות בדקה בהדפסה חד-צדדית בגודל A4 מסוג 2-up או 1,232 הדפסות בדקה בהדפסה דו-צדדית בגודל A4 מסוג 2-up
 • 1,309 הדפסות בדקה בהדפסה חד-צדדית בגודל A5 מסוג 3-up או 2,618 הדפסות בדקה בהדפסה דו-צדדית בגודל A5 מסוג 3-up
רזולוציה‎1200 x 600 ו-‎600 x 600 dpi

^ חזרה למעלה

יכולות
יכולות סטנדרטיותהדפסה בנייר רציף
ניהול קווי הדפסהטכנולוגיה מוגנת בפטנט של Xerox לתקשורת דו-כיוונית בין רכיבים בהדפסה
צדדים מודפסיםהדפסה דו-צדדית (הדפסה דו-צדדית דורשת 2 מנגנוני הדפסה)
MICRלא

^ חזרה למעלה

טכנולוגיה
שפות PDLמקורי: יכולות IPDS (סוג 4) לרבות תמונות דחוסות
אופציונלי:
 • שרת הדפסה Xerox FreeFlow‎‎: תומך ב-PostScript, ‏PDF, ‏PCL, ‏TIFF, ‏VIPP ו-PPML
 • Emtex VIP: תומך ב-LCDS/‏Metacode ו-AFPDS עד IPDS
ממשקי רשתעד 2 חיבורי מארח למנגנון
 • TCPIP: Gigabit/100MBit Ethernet (אוטומטי)
 • Channel S/370 (אופציונלי)
עיבוד/הדמיהמנגנון הדפסה והעתקה עם טכנולוגיית דיודה פולטת אור (LED)
טכנולוגיית התקןשיטת היתוך: היתוך הבזק - היתוך ללא מגע שמאפשר לחומרי ההדפסה לשמור על התכונות שלהם
ממשק משתמשממשק משתמש גרפי עם מסך מגע

^ חזרה למעלה

טיפול במדיהid
גודל הדפסה מינימליהזנת סיכות: ‎165.1 x 76.2 מ"מ (‎6.5 x 3 אינץ')
ללא סיכות: ‎203.2 x 76.2 מ"מ (‎8 x 3 אינץ')
גודל הדפסה מירביהזנת סיכות: ‎495.3 x 711.2 מ"מ (‎19.5 x 28 אינץ')
ללא סיכות: ‎495.3 x 711.2 מ"מ (‎19.5 x 28 אינץ')
משקל חומרי הדפסה - מינימוםהזנת סיכות: 60 ג'/מ"ר (16 ליברות נייר דחוס)
ללא סיכות: 64 ג'/מ"ר (17 ליברות נייר דחוס)
משקל חומרי הדפסה - מקסימוםהזנת סיכות: 160 ג'/מ"ר (43 ליברות נייר דחוס)
ללא סיכות: 200 ג'/מ"ר (53 ליברות נייר דחוס)
מדיה להדפסה
 • תמיכה בחומרי הדפסה בהזנה פנימית מאריזה, הזנת סיכות, קיפול מניפה עבור משימות בהדפסה חד-צדדית
 • תצורה ללא סיכות תומכת בטפסים מודפסים מראש (נייר חברה, ידיעונים, כרטיסים, חומרי הדפסה מיוחדים)
 • הפעלת חומרי הדפסה קלים ללא סיכות זמינה ללקוחות שמעוניינים בהפעלת חומרי הדפסה קלים, אפילו במשקל של 40 ג'/מ"ר במקרים מסוימים
 • הפעלת חומרי הדפסה כבדים ללא סיכות זמינה ללקוחות שמעוניינים בהפעלת חומרי הדפסה במשקל כבד כגון 200 ג'/מ"ר

^ חזרה למעלה

גימור
לאחר/לפניקדם עיבוד ולאחר העיבוד: תמיכה בפתרונות התרת גלילים ולאחר העיבוד של גורמים חיצוניים
מעריםמערים פנימי

^ חזרה למעלה

בקרי הדפסה
בקר הדפסהשרתי הדפסה אופציונליים:
 • שרת הדפסה Xerox FreeFlow™‎‎
 • Emtex, חברה של Pitney Bowes

^ חזרה למעלה

סביבת עבודה
ממדיםלכל מנגנון:
 • עומק: 990 מ"מ (39.0 אינץ')
 • רוחב: 2,990 מ"מ (117.8 אינץ')
 • גובה: 1,550 מ"מ (61.1 אינץ')

^ חזרה למעלה


קישורים שימושיים
עלון מוצר
פתרונות זרימת עבודה
תהליכי תהליך העבודה מקלים על התקשורת עם הלקוחות ומשפרים את תפוקת העבודה שלך.
ראה תוכנות לתהליך העבודה 
פיתוח עסקי
כלים לקידום עסק הדפוס הדיגיטלי שלך ולהגדלת הרווחים
משאבי ProfitAccelerator™‎