Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i informacje na temat zgodności

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) firmy Xerox zawierają informacje dotyczące bezpiecznego używania, przechowywania i utylizacji materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. Karty charakterystyki produktów niebezpiecznych (PSDS) przedstawiają kwestie mechaniczne, elektryczne i środowiskowe produkowanych przez nas urządzeń. Dokumenty zgodności i certyfikacyjne potwierdzają zgodność z obowiązkowymi i nieobowiązkowymi standardami, takimi jak europejska dyrektywa dotycząca oznaczeń CE.

Aby znaleźć kartę charakterystyki, wybierz rodzinę produktów i produkt poniżej. Lub wprowadź kryteria wyszukiwania, takie jak numery dokumentów, numeru części eksploatacyjnych lub słowa kluczowe opisujące produkt i kliknij „wyszukaj ". Otrzymasz liniki do plików PDF na stronie wyników wyszukiwania.

Wskazówki dot. wyszukiwania:

  • Karty charakterystyki są w formacie PDF. W celu wyświetlenia plików PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader na komputerze. Program Adobe Acrobat Reader można pobrać bezpłatnie na tej stronie: pobierz Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com/.
  • 9-cyfrowe numery ponownego zamówienia materiału mogą wymagać usunięcia zbędnych 0 przed wyszukiwaniem (np. 006R00123 powinno zostać wprowadzone jako 6R123; należy usunąć 0 przed pierwszą cyfrą i po literze „R ").
  • Pozycja może być traktowana jako „Artykuł " i nie wymaga karty charakterystyki produktu. Kategorie podlegające pod „Artykuł " obejmują: niektóre tonery i fotoreceptory, zszywacze, taśmy do maszyn do pisania, taśmy do korekty do maszyn do pisania, taśmy podgumowana i produkty papierowe.
  • Tonery, wywoływacze, atramenty stałe i fotoreceptory Xerox® nie są produktami podlegającymi kontroli WHMIS. Niektóre materiały serwisowe mogą podlegać kontroli WHMIS. Patrz punk 15 z 16-punktowej karty charakterystyki produktu lub początek punktu 10 karty charakterystyki produktu w celu sprawdzenia.

1. Wybierz rodzinę produktów:2. Wybierz produkt: Wyszukiwanie dokumentów (DOC-1234), materiałów eksploatacyjnych (5R56, 675K7550) lub słów kluczowych