Sikkerhetsdokumenter og samsvar med standarder

Xerox' sikkerhetsdatablader for materialer inneholder informasjon om sikker bruk, lagring og avhending av forbruksartikler og tilbehør. Sikkerhetsdatablader for produkter inneholder en liste over mekaniske, elektriske og miljømessige faktorer for våre maskiner. Samsvars-/sertifiseringsdokumenter viser at vi overholder lovbestemte krav og frivillige standarder, inkludert EUs CE-merkingsdirektiv.

For å finne et datablad, kan du velge produktfamilie og produkt nedenfor. Eller angi søkekriterier som dokumentnummer, delenummer for rekvisita eller stikkord som beskriver produktet, og klikk på "søk". Du vil få lenker til PDF-filer på søkeresultatsiden.

Søketips:

  • Datablad leveres i PDF-format. For å vise PDF-filer, må du ha Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen. Du kan laste ned Adobe Acrobat Reader gratis fra dette nettstedet: last ned Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com/.
  • 9-sifrede rekvisita rebestillingsnumrene må kanskje få overflødig 0 fjernet før du søker (f.eks. 006R00123 bør skrives som 6R123; fjern 0 før det første sifferet og etter "R").
  • Elementet kan bli ansett som en "artikkel" som ikke krever et datablad. Kategoriene som gjelder for en "artikkel" inkluderer: noen patroner og fotoreseptorer, stifter, skrivemaskin bånd, korreksjonsbånd, innbindingsteip og papirprodukter.
  • Xerox®-fargepulver, fremkallere, smeltevoks og fotoreseptorer er ikke WHMIS-kontrollerte produkter. Noen servicematerialer kan være WHMIS-kontrollert. Se avsnitt 15 i et 16-seksjons HMS-datablad eller i begynnelsen av et 10-seksjons HMS-datablad for verifisering.

1. Velg en produktfamilie:2. Velg et produkt: Søk etter dokumenter (DOC-1234), forbruksartikler (5R56, 675K7550), eller nøkkelord