Έγγραφα ασφαλείας και Πληροφορίες συμμόρφωσης

Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών Xerox (MSDS) περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, αποθήκευση και απόρριψη των αναλώσιμων και συναφών υλικών. Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων (PSDS) περιέχουν μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία για τα μηχανήματα. Τα έγγραφα συμμόρφωσης/πιστοποίησης αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών με ρυθμιστικά και μη υποχρεωτικά πρότυπα, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία Σήμανσης CE.

Για να βρείτε ένα δελτίο δεδομένων, επιλέξτε την οικογένεια προϊόντων και το προϊόν σας παρακάτω. Εναλλακτικά, εισαγάγετε κριτήρια αναζήτησης όπως αριθμοί εγγράφων, αριθμοί εξαρτημάτων προμηθειών ή λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το προϊόν, και κάντε κλικ στο «search» (αναζήτηση). Στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα λάβετε συνδέσμους για τα PDF.

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Τα δελτία δεδομένων παρέχονται σε μορφή PDF. Για να προβάλετε τα αρχεία PDF, πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεάν λήψη του Adobe Acrobat Reader από αυτή τη διεύθυνση: λήψη του Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com/.
  • Για τους 9ψήφιους αριθμούς παραγγελίας προμηθειών, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα 0 πριν από την αναζήτηση (π.χ. το 006R00123 πρέπει να εισαχθεί ως 6R123, αφαιρέστε τα 0 πριν από το πρώτο ψηφίο και μετά το «R»).
  • Το στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί «αντικείμενο» και δεν απαιτεί MSDS. Οι κατηγορίες που αποτελούν «αντικείμενο» περιλαμβάνουν: μερικές κασέτες και φωτοδέκτες, συρραπτικά, ταινία γραφομηχανής, ταινία διόρθωσης, ταινία δεσίματος και προϊόντα χαρτιού.
  • Τα toner, τα εμφανιστικά, τα στερεά μελάνια και οι φωτοδέκτες Xerox® δεν αποτελούν προϊόντα που ελέγχονται από το WHMIS. Μερικά υλικά σέρβις μπορεί να ελέγχονται από το WHMIS. Για επαλήθευση, δείτε το τμήμα 15 ενός MSDS 16 τμημάτων ή στην αρχή ενός MSDS 10 τμημάτων.

1. Επιλογή οικογένειας προϊόντων:2. Επιλέξτε προϊόν: Αναζήτηση ανά έγγραφο (DOC-1234), αναλώσιμο (5R56, 675K7550) ή λέξεις-κλειδιά