Έγγραφα ασφαλείας και Πληροφορίες συμμόρφωσης

Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών Xerox (MSDS) περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, αποθήκευση και απόρριψη των αναλώσιμων και συναφών υλικών. Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων (PSDS) περιέχουν μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία για τα μηχανήματα. Τα έγγραφα συμμόρφωσης/πιστοποίησης αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών με ρυθμιστικά και μη υποχρεωτικά πρότυπα, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία Σήμανσης CE.

To find a data sheet, please select your product family and product below. Or, enter Search criteria such as document numbers, supplies part numbers or key words describing the product, and click “search.” You will receive links to PDFs on the search results page.

Search Tips:

  • Data sheets are provided in PDF format. In order to view PDF files, you must have Adobe Acrobat reader installed on your computer. You can download Adobe Acrobat Reader for free at this site: download Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com/.
  • 9-digit Supply Reorder Numbers may need to have excess 0’s removed before searching (e.g. 006R00123 should be entered as 6R123; remove 0’s before the first digit and after the “R”).
  • The item may be considered an "Article" and does not require an MSDS. The categories that apply to an “Article” include: some cartridges and photoreceptors, staples, typewriter ribbon, correction ribbon, binder tape and paper products.
  • Xerox® toners, developers, solid inks, and photoreceptors are not WHMIS-controlled products. Some service materials may be WHMIS controlled. See section 15 of a 16-section MSDS or at the beginning of a section-10 MSDS for verification.

1. Επιλογή οικογένειας προϊόντων:2. Επιλέξτε προϊόν: Αναζήτηση ανά έγγραφο (DOC-1234), αναλώσιμο (5R56, 675K7550) ή λέξεις-κλειδιά