Forebygge og håndtere avfall

Xerox ønsker å produsere avfallsfrie produkter i avfallsfrie anlegg for å hjelpe kundene våre å redusere sitt avfall. Vårt mål er å designe produkter, emballasje og forbruksartikler som gjør effektiv bruk av ressursene, minimerer avfall, bruker materiale på nytt der det er mulig, og resirkulerer det som ikke kan brukes på nytt.
Xerox støtter resirkuleringsprogram
 • Gjennom Xerox' Green World Alliances innsamlings- og gjenbruks/resirkuleringsprogram i samarbeid med våre kunder, returneres millioner av kassetter og fargepulverbeholdere for gjenbruk eller resirkulering hvert år.
 • Forhåndsbetalt porto og emballasje fra nye forbruksartikler gjør det enkelt å returnere brukte gjenstander for resirkulering, der over 90 % av materialet enten er gjenbrukt eller resirkulert.
Kassettfri teknologi
 • Xerox' smeltevoksteknologi bruker kompakte, ikke-giftige smeltevokspinner i ulike farger i stedet for kassetter og skaper langt mindre avfall.
 • Resultatet er en reduksjon på 90 % i kontoravfall sammenlignet med tilsvarende fargelaserprodukter.
Xerox' innleverings- og resirkuleringsprogram
 • Xerox var de første som begynte med å gjenprodusere, gjenbruke og resirkulere kontorutstyr. Våre maskiner er designet for enkel demontering og lengre varighet, inneholder færre deler og er kontrollert for kjemisk innhold.
 • Xerox holder nøye oversikt over forhandlere som tilbyr resirkulerings- og avfallshåndteringstjenester. En kontrollprosess sørger for at forhandlerens rutiner er sikre, miljøvennlige og i samsvar med gjeldende forskrifter.
 • Siden 1991 har Xerox' gjenproduksjon og resirkulering (PDF) bidratt til å forhindre at over 900 000 tonn med potensielt avfall er havnet på ulike fyllplasser.
Avfallsfrie fabrikker
 • Siden tidlig på 1990-tallet har Xerox opprettholdt et internt initiativ som er kjent som den avfallsfrie fabrikken.
 • Dette initiativet fremmer den globale implementeringen av et miljøhåndteringssystem som er i samsvar med ISO 14001 og som bidrar til en resirkuleringsgrad på 92 % for ikke-farlig avfall. Les mer om våre miljøtiltak.
Xerox' partnere
 • Xerox deltar i det amerikanske EPA National Environmental Performance Track-programmet, et samarbeid som gir anerkjennelse til de beste miljøyterne blant de amerikanske fabrikkene som deltar. EPAs årlige rapporter for Xerox
 • Xerox fikk tittelen Performance Track Corporate Leader i 2008. Xerox er det første teknologiselskapet og det femte selskapet totalt som har fått tittelen Corporate Leader.