Forebyggelse og håndtering af affald

Xerox har som erklæret målsætning at fremstille affaldsfri produkter på affaldsfri produktionsanlæg for at hjælpe vores kunder med at reducere affaldsmængden. Det er vores mål at konstruere produkter, emballage og forbrugsstoffer, der udnytter ressourcerne effektivt, minimere affald, genanvende materiale i muligt omfang og genvinde det, der ikke kan genbruges.
Genvindingsprogram for Xerox-forbrugsstoffer
 • Indsamlings- og genbrugs-/genvindingsprogrammet Xerox Green World Alliance, som vi kører sammen med vores kunder, betyder, at millioner af brugte tonerpatroner og -beholdere returneres til genanvendelse eller genvinding hvert år.
 • Med frankerede etiketter og emballagen fra nye forbrugsstoffer er det let at returnere brugte dele til genvinding, hvor mere end 90% af materialet enten genanvendes eller genvindes.
Printteknologier uden tonerpatroner
 • Xerox' solid ink-teknologi er baseret på kompakte, ugiftige solid ink sticks ("farveblækklodser") i stedet for tonerpatroner, hvilket giver betydeligt mindre affald.
 • Resultatet er 90% mindre kontoraffald sammenlignet med tilsvarende farvelaserprodukter.
Xerox' produktreturnerings- og genvindingsprogram
 • Xerox var de første til at genoparbejde, genanvende og genvinde kontormaskiner. Vores maskiner er konstrueret, så de er lette at adskille og yderst slidstærke, de indeholder færre dele og er kontrolleret for deres indhold af kemikalier.
 • Xerox overvåger omhyggeligt sine leverandører af genvinding og affaldsbortskaffelse. Ved hjælp af en kontrolproces holder vi styr på, at vores leverandørers arbejdsmetoder er sikre, miljørigtige og overholder reglerne.
 • Siden 1991 har Xerox-genoparbejdning og -genvinding (PDF) sparet lossepladsen for næsten 1 mia. kg affald.
Affaldsfri fabrikker
 • Siden starten af 1990'erne har Xerox haft et internt initiativ, som vi kalder for den affaldsfri fabrik.
 • Dette initiativ ligger bag den globale implementering af et ISO 14001-baseret miljøstyringssystem og er medvirkende til en genvindingsprocent på 92% af ufarlige stoffer. Få mere at vide om, hvordan vi styrer vores miljøpåvirkning.
Xerox-samarbejdspartnere
 • Xerox deltager i den amerikanske miljøstyrelses National Environmental Performance Track-program, som er et samarbejde, hvor de deltagende amerikanske producenter anerkendes for at opnå de bedste miljøresultater. Xerox-årsrapporter fra den amerikanske miljøstyrelse
 • Xerox blev udnævnt til Performance Track Corporate Leader i 2008. Xerox er den første teknologivirksomhed og blot den 5. virksomhed, som er udnævnt til Corporate Leader.