Retningslinjer og rutiner for helse, miljø og sikkerhet hos Xerox

Organisasjonen Xerox Environment Health and Safety (EH&S) sørger for at hele selskapet følger Xerox' retningslinjer for helse og sikkerhet. Modellen vi bruker for å oppnå dette, inkluderer klart definerte mål, ett enkelt sett med globalt gjeldende standarder og en kontrollprosess som sørger for at disse kravene oppfylles. Våre helse-, sikkerhets- og miljørutiner, som ble vedtatt i 1991, danner grunnlaget for vårt miljøprogram.

Xerox' rutiner for helse, miljø og sikkerhet:
Xerox Corporation har forpliktet seg til å beskytte miljøet og menneskers helse, i tillegg til å ivareta sikkerheten til sine ansatte, kunder og naboer over hele verden. Følgende retningslinjer ivaretas i alle virksomhetens rutiner når det gjelder design, produksjon, innkjøp, markedsføring, distribusjon, vedlikehold, gjenbruk/resirkulering og disponering av produkter og relaterte tjenester:
  • Beskyttelse av miljøet og helse og sikkerhet for våre ansatte, kunder og naboer mot uakseptable risikoer prioriteres fremfor økonomiske hensyn, uten unntak
  • Xerox' virksomheter skal utføres på en måte som ivaretar menneskers helse, beskytter miljøet og bevarer verdifulle materialer og ressurser og reduserer risikoen for tap av aktiva
  • Xerox har forpliktet seg til å designe, produsere, distribuere og markedsføre produkter og prosesser som skal optimalisere ressursbruken og minimere miljøkonsekvensene
  • All Xerox' virksomhet og alle våre produkter skal minst oppfylle gjeldende lover og forskrifter og Xerox-standarder
  • Xerox forsøker hele tiden å forbedre sine ytelser på området for helse, miljø og sikkerhet
Hvis du ønsker å lese mer om Xerox' retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet og hvordan vi ligger an i forhold til våre forpliktelser, kan du slå opp i retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet (Environment Health and Safety Governance) i Xerox Corporate Citizenship-rapporten.