Regulering en beleid van milieu, gezondheid en veiligheid van Xerox

De Xerox organisatie voor milieu, gezondheid en veiligheid (EH&S) garandeert dat het hele bedrijf zich houdt aan het Xerox beleid van milieu, gezondheid en veiligheid. Het reguleringsmodel dat we gebruiken om dit te bereiken, bestaat uit duidelijk gedefinieerde doelstellingen, een aantal wereldwijd geldende normen en een auditproces om te controleren of aan de eisen wordt voldaan. De regulering en het beleid van milieu, gezondheid en veiligheid, door ons opgesteld in 1991, vormen de basis voor ons milieuleiderschapsprogramma.

Xerox EH&S-beleid:
Xerox Corporation heeft zich ten doel gesteld het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en omgeving wereldwijd te beschermen. De volgende regels van het milieubeleid gelden voor alle handelspraktijken m.b.t. het ontwerp, de productie, de inkoop, de marketing, de distributie, het onderhoud, hergebruik/recycling en de afvoer van producten en bijbehorende diensten:
  • De bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en omgeving tegen onaanvaardbare risico's heeft prioriteit boven economische belangen en zal niet in gevaar worden gebracht
  • De activiteiten van Xerox moeten zodanig worden uitgevoerd dat de gezondheid wordt gewaarborgd, het milieu wordt beschermd, waardevolle materialen en hulpbronnen worden behouden en het risico van vermogensverlies wordt beperkt.
  • Xerox concentreert zich op het ontwerp, de productie, de distributie en de marketing van producten en processen om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en het effect op het milieu te minimaliseren.
  • Alle activiteiten en producten van Xerox voldoen als uiterste minimum aan de relevante overheidsvoorschriften en Xerox normen.
  • Xerox richt zich op een constante verbetering van prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.
Zie voor meer informatie over de regulering van milieu, gezondheid en veiligheid van Xerox en de vooruitgang t.o.v. onze verplichtingen het gedeelte Regulering van milieu, gezondheid en veiligheid van het Xerox Corporate Citizenship rapport.