Xeroxin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka ja hallinto

Xeroxin Ympäristö, terveys, turvallisuus ja kestävä kehitys -organisaation (Environment Health and Safety, EHS) tehtävänä on varmistaa, että koko yhtiössä noudatetaan Xeroxin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Käyttämämme hallintomalli sisältää selvästi määritetyt tavoitteet, yhdet yhteiset standardit maailmanlaajuisesti ja valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan näiden standardien noudattaminen. EHS-politiikkamme ja -hallintomme otettiin käyttöön vuonna 1991 ja se muodostaa perustan ympäristöjohtajuudellemme.

Xeroxin EHS-politiikka:
Xerox Corporation on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ja työntekijöidensä ja asiakkaidensa terveyttä ja turvallisuutta. Seuraavat periaatteet ohjaavat kaikkia liiketoimintatapoja suunnittelussa, tuotannossa, hankinnassa, markkinoinnissa, jakelussa, huollossa, kierrätyksessä ja tuotteiden hävityksessä:
  • Ympäristönsuojelu ja työntekijöidemme ja asiakkaidemme terveyden ja turvallisuuden suojaaminen turhilta riskeiltä saa aina etusijan taloudellisiin näkökohtiin nähden, eikä tästä asiasta tingitä.
  • Xeroxin kaikissa toiminnoissa on noudatettava toimintatapoja, jotka eivät ole vaaraksi terveydelle, ympäristölle ja arvokkaille luonnonvaroille ja jotka vähentävät omaisuuden arvonmenetyksen riskejä.
  • Xerox on sitoutunut suunnittelemaan, valmistamaan, jakamaan ja markkinoimaan tuotteitaan ja prosessejaan tavalla, joka optimoi resurssien käytön ja minimoi ympäristövaikutukset.
  • Kaikki Xeroxin toiminnot ja tuotteet ovat vähintään kaikkien lainsäädännöllisten vaatimusten ja Xeroxin omien standardien mukaisia.
  • Xerox on omistautunut ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien toimien jatkuvaan parantamiseen.
Jos haluat lisätietoja Xeroxin ympäristö-, terveys- ja turvallisuushallinnosta ja sen edistymisestä kohti tavoitteitamme, lue Xerox Corporate Citizenship -raportin osa Environment Health and Safety Governance.