Xerox-regler og -politikker for miljø, sundhed og sikkerhed

Xerox' miljø-, sundheds- og sikkerhedsgruppe (EH&S) sørger for, at Xerox' miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitikker overholdes på alle niveauer i virksomheden. Vores styringsmodel til dette formål omfatter klart definerede mål, ét sæt globale standarder og en kontrolproces, der sikrer, at disse krav overholdes. Vores miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitikker, som blev vedtaget i 1991, danner grundlaget for vores miljøledelsesprogram.

Xerox' miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitikker:
Xerox Corporation har som målsætning at beskytte miljøet samt sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere, kunder og medmennesker i hele verden. Nedenstående miljøpolitikregler gælder al forretningspraksis med hensyn til konstruktion, produktion, indkøb, markedsføring, distribution, vedligeholdelse, genbrug/genvinding og bortskaffelse af produkter og relaterede serviceydelser:
  • Beskyttelse af miljøet samt sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere, kunder og medmennesker mod uacceptable risici prioriteres højere end økonomiske hensyn, og der tillades ingen kompromiser
  • Al virksomhedsdrift hos Xerox skal ske på en måde, som værner om sundheden, beskytter miljøet, skåner værdifulde stoffer og ressourcer og minimerer risiko for tab af aktiver
  • Xerox har som målsætning at konstruere, producere, distribuere og markedsføre produkter og processer, der optimerer udnyttelsen af ressourcer og minimerer miljøpåvirkninger
  • Alle Xerox-bedrifter og -produkter overholder som minimum gældende lovkrav og Xerox' standarder
  • Xerox har som målsætning løbende at forbedre sin indsats for miljø, sundhed og sikkerhed
Du kan få mere at vide om Xerox's regler for miljø, sundhed og sikkerhed og om vores resultater på disse områder ved at seXerox-regler og -politikker for miljø, sundhed og sikkerhed i rapporten om Xerox' sociale ansvar som firma.