Paperinhankinta ja toimittajavaatimukset

Xerox on sitoutunut säilyttämään luonnon monimuotoisuuden ja suojelemaan metsiä. Tämän sitoutumisen tueksi julkaisimme vuonna 2003 ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset yrityksille, jotka toimittavat Xeroxille paperia jälleenmyyntiä varten. Koska kuulumme maailman suurimpiin arkkipaperimerkkeihin, pidämme velvollisuutenamme varmistaa, että metsiä hoidetaan vastuullisella tavalla. Paperintoimittajillemme suunnatun kestävän metsänhoidon edistäminen on tärkeä osa Xeroxin ympäristönsuojeluohjelmaa.

Xeroxin linja paperinhankinnassa
Xerox omaksui vuonna 2000 seuraavan linjan paperinhankinnassa: Xerox hankkii paperinsa vain sellaisilta toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet hyviin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskäytäntöihin sekä vastuulliseen ympäristönhallintaan ja edellyttävät samaa myös alihankkijoiltaan. Haluamme suojella metsien ekojärjestelmiä, biologista monimuotoisuutta, maa- ja vesivaroja, ekologisesti ja kulttuurisesti merkittäviä metsäalueita sekä varmistaa kestävän metsätalouden. Kaikkien toimittajiemme kaikissa maissa on sitouduttava noudattamaan soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.
Toimittajavaatimukset
Paperinhankintaperiaatteittensa tueksi Xerox on laatinut joukon ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka toimittavat Xeroxille paperia jälleenmyyntiä varten. Nämä vaatimukset kattavat paperinvalmistuksen kaikki osa-alueet, metsänhoidosta lopputuotantoon, ja ne tullaan sisällyttämään nykyiseen paperintoimittajien kelpoisuuden hyväksymisprosessiimme. Kaikkien toimittajiemme kaikissa maissa on pystyttävä täyttämään nämä vaatimukset, jos he haluavat jatkaa toimittajinamme. Heidän on myös toimitettava meille vuosittain yksityiskohtaiset asiakirjat, jotka vahvistavat vaatimustenmukaisuuden.

Tärkeimmät vaatimukset:
  • Sitoumus noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia samoin kuin metsäalan toimintatapasäännöstöä ja laillista metsänkorjuuta koskevia sääntöjä.
  • Tehokas ympäristönhallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on jatkuvasti parantaa ympäristövastuullista toimintaa niin, että toiminnan taso jopa ylittää lainsäädännön vaatimukset.
  • Ulkopuolisen riippumattoman tahon todistus siitä, että toimittajan omien metsien tai heidän hallitsemiensa metsien hoidossa noudatetaan Xeroxin hyväksymiä kestävän metsänhallinnan standardeja.*

Hankintaprosessi, joka
  • varmistaa, ettei Xerox-paperin raaka-aineena käytetä laittomasti korjattua metsää.
  • varmistaa, ettei raaka-aineena käytetä puuta, joka on korjattu ekologisesti tai kulttuurisesti merkittäviltä metsäalueilta, ellei niitä ole sertifioitu Xeroxin hyväksymien kestävän metsänhallinnan standardien mukaisesti.
  • kannustaa kaikkia puuraaka-aineen toimittajia toimimaan kestävän metsänhallinnan vaatimusten mukaisesti.
  • rajoittaa tiukasti vaarallisten aineiden, kuten yhdistymättömän kloorin, käytön paperin valmistuksessa ja koostumuksessa.

Ymmärrämme, että yksi suurimmista haasteista paperintoimittajillemme on antaa näyttöjä siitä, että he suojelevat ekologisesti ja kulttuurisesti merkittäviä metsäalueita. Xerox tukee täysin paperintoimittajia heidän pyrkimyksissään tunnistaa nämä alueet omissa metsissään ja raaka-ainehankinnoissaan toisilta osapuolilta. Xerox odottaa, että paperintoimittajat käyttävät hyväkseen näitä resursseja pyrkimyksissään kestävään metsänhoitoon.

* Xerox uskoo, että monet kestävän metsänhoidon standardit, joiden tarkoituksena on suojella metsien ekojärjestelmiä, biologista monimuotoisuutta, maa- ja vesivaroja, ekologisesti ja kulttuurisesti merkittäviä metsäalueita sekä varmistaa kestävä metsätalous, vastaavat Xeroxin vaatimuksia. Toimittajamme voivat vaihtoehtoisesti valita FSC-sertifioinnin (Forest Stewardship Council) tai muita kuten CSA (Canadian Standards Association), SFI (Sustainable Forestry Initiative) ja PEFC (Pan-European Forest Certification.