Miljø

Resirkulere forbruksartikler fra Xerox
Produkt-miljøprogram
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Xerox-papir og -bærekraftighet

Helse og Sikkerhet

Sikkerhetsdatablader for materialer
Sikkerhetsdatablader for produkter
Regulering av bruk av kjemikalier

Innsikt

Our Sustainability Commitment (PDF)


Bærekraftige helse-, miljø- og sikkerhetstiltak

I Xerox ønsker vi å drive bærekraftig virksomhet. Vi har samlet alle våre målsetninger innenfor helse, miljø og sikkerhet i fem hovedområder for å kunne påvirke hele verdikjeden vår globalt. Sammen med våre forhandlere, kunder og interessenter arbeider vi med å opprettholde høyest mulig standard for å beskytte miljøet og samtidig beskytte og forbedre helse og sikkerhet for våre ansatte og resten av samfunnet.
Rutiner for helse, miljø og sikkerhet hos Xerox
Muliggjøre bærekraft for våre kunder og vår virksomhet (PDF)

Reduser energibruken for å beskytte miljøet
Vi reduserer CO2-utslippene ved å kutte energibruken på våre Xerox-anlegg og tilby energieffektive produkter og løsninger for våre kunder.
Bevar biomangfoldet og skogene i verden
Xerox samarbeider med partnere for å kunne tilby en bærekraftig papirsyklus gjennom miljøvennlige papirtilbud, bedre skogsforvaltningsstandarder og produkter og tjenester som reduserer kontorenes avhengighet av papir.
Oppretthold ren luft og rent vann
Vi forplikter oss til å ikke bruke giftige stoffer og tungmetaller fra vår produktkjede.
Forebygg og håndter avfall
Xerox-produktene er designet for å bruke ressursene effektivt gjennom å minimere avfall og legge til rette for gjenbruk eller resirkulering av materialer.
Helse og sikkerhet i høysetet
Xerox skaper sikre og effektive produkter, sørger for en sikker arbeidsplass for våre ansatte, støtter helse- og treningsprogrammer og reduserer skadetilfeller og eksponering for farlige stoffer.
Kontakt oss
Helse, miljø og sikkerhet
Kundesenter:

ehs-europe@xerox.com