Käyttöympäristö

Kierrätä Xerox-tarvikkeita
Tuotteiden ympäristöohjelmat
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Terveys ja Turvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
Tuoteturvallisuustiedote
Kemikaalien käytön hallinta
Energiaan liittyvien tuotteiden Direktiivin

Ymmärrystä

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen (PDF)


Ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kestävä kehitys

Xeroxilla kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana liiketoimintaamme. Olemme jakaneet ympäristö-, terveys- ja turvallisuustavoitteemme viiteen avainalueeseen, jotta voisimme vaikuttaa kestävään kehitykseen kaikissa arvoketjumme vaiheissa maailmanlaajuisesti. Me pyrimme yhdessä toimittajiemme, asiakkaittemme ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpitämään kaikkein korkeimpia standardeja ja näin suojelemaan ympäristöämme ja työntekijöittemme ja yhteisöjemme terveyttä ja turvallisuutta.
Xeroxin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka ja hallinto
Kestävää kehitystä asiakkaillemme ja toiminnoillemme (PDF)

Energiankulutuksen vähentäminen ja ilmastonsuojelu
Me pienennämme hiilijalanjälkeämme vähentämällä energiankulutusta kaikissa tuotantolaitoksissamme ja tarjoamalla asiakkaillemme energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsiensuojelu
Xerox pyrkii yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa edistämään kestävää paperiketjua tarjoamalla ympäristöystävällistä paperia, ottamalla käyttöön metsänhoidollisia standardeja ja tuomalla markkinoille paperinkulutusta vähentäviä tuotteita ja palveluja.
Puhtaan ilman ja veden suojeleminen
Olemme sitoutuneet eliminoimaan myrkylliset aineet ja raskasmetallit tuotantoketjustamme.
Jätteet ja kierrätys
Xerox-tuotteet on suunniteltu käyttämään resursseja ja kierrätysmateriaaleja niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.
Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen
Xerox tuottaa turvallisia ja tehokkaita tuotteita, ylläpitää turvallista työympäristöä ja tukee terveys- ja hyvinvointiohjelmia, vähentää loukkaantumisvaaroja ja altistumista haitallisille aineille.
Ota meihin yhteyttä
Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Asiakastuki:

ehs-europe@xerox.com